10 augustus 2017

Is koppelverhuur toegestaan?

Door Raymond de Mooij

In een zaak die ik namens Vestia eind 2016 behandelde was de vraag aan de orde of “koppelverhuur” was toegestaan.

De huurders wilden de koppelverhuur namelijk graag beëindigen. In deze blog leg ik uit wat koppelverhuur is én of de koppelverhuur is toegestaan.

Wat is koppelverhuur?
Bij koppelverhuur wordt de huur van een woning gekoppeld aan de huur van een parkeerplaats. De huur van de woning kan niet beëindigd worden zonder dat de huur van de parkeerplaats ook eindigt, en andersom. De verhuurder van een gebouw met meerdere appartementen zorgt er door koppelverhuur voor dat de huurders van een appartement ook steeds de beschikking hebben over een parkeerplaats in de nabijheid van hun woning (bijvoorbeeld in een parkeergarage in de buurt). Dat maakt de woningen extra aantrekkelijk.

Waarom wilden de huurders de koppelverhuur in deze zaak beëindigen?
Bij de verhuur van sociale huurwoningen wordt de huurverhoging jaarlijks door de minister vastgesteld. De huursom mag in 2017 niet boven de grens van € 710,68 komen. In deze zaak beklaagden de huurders zich erover dat de huurprijs van de parkeerplaats opgeteld bij de huursom van de woning, boven die grens uitkwam. Dat vonden de huurders niet eerlijk. Bovendien vonden ze de huur van de parkeerplaatsen te hoog en waren er huurders die geen gebruik (meer) van de parkeerplaatsen maakten. Die huurders wilden om die reden van de huurovereenkomst af.

Is de bepaling over de gekoppelde verhuur een nietig beding?
De huurders stelden zich in deze kwestie op het standpunt dat de contractuele bepaling waarin de gekoppelde verhuur geregeld was, nietig was omdat de verhuurder onredelijk bevoordeeld zou worden. De kantonrechter in Den Haag deelde die mening niet. De verhuurder verhuurde immers parkeerplaatsen, waarvan de huurders vervolgens gebruik konden maken. Dat de verhuurder hierdoor onredelijk bevoordeeld zou worden, werd niet aannemelijk geacht.

Afspraak is afspraak
De kantonrechter meende verder dat Vestia er belang bij had dat de huurders van haar woningen konden beschikken over een parkeerplaats. De stelling dat de huurprijs volgens de huurders te hoog zou zijn, werd door de kantonrechter evenmin gevolgd. Bij het aangaan van de huurovereenkomsten waren de huurders immers akkoord gegaan met de huurprijs en de jaarlijkse verhogingen. Aan die afspraak moesten de huurders zich houden.

 Koppelverhuur toegestaan?
De kantonrechter oordeelde in deze zaak dus uiteindelijk dat de koppelverhuur was toegestaan. Een rol speelde daarbij ook dat de huurders van de parkeerplaats gerechtigd waren om de parkeerplaatsen onder te verhuren.

Heeft u vragen over huurrecht? Dan kunt u altijd contact met mij opnemen. U kunt mij bereiken via de gegevens aan de rechterzijde van deze pagina.

 

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer