21 december 2016

Kerstverhaal Raymond de Mooij voor Den Haag Centraal

Door Gilyan Parker

Traditiegetrouw schrijft advocaat Raymond de Mooij ieder jaar een kerstverhaal voor de krant Den Haag Centraal.

Dit jaar schrijft hij een verhaal over een man die graag wil weten wie zijn vader is. Het hele verhaal kunt u hier lezen: De drie neuzen uit het oosten – Den Haag Centraal

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer