14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Door Amber Willemsen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Wanneer is er sprake van seksueel overschrijdend gedrag en welke sanctie is in dat geval passend? Is het sturen van hartjes emoji’s naar een collega seksueel overschrijdend gedrag? En is ontslag in dat geval een passende sanctie? Deze vraag werd eind 2022 voorgelegd aan de rechter.

Klachten

De werkgever in de rechtszaak in kwestie was een bekende, landelijke kledingwinkelketen, de werknemer de storemanager van het filiaal in Amsterdam. De store manager is de hoogste manager binnen het filiaal. Op enig moment heeft deze manager een viertal emoji hartjes verstuurd via Whatsapp naar zijn jongere, ondergeschikte collega. Deze collega diende naar aanleiding hiervan een klacht in.

 

Onderzoek

Vanwege deze klacht én eerder ontvangen klachten van andere collega’s over de manager, stelde de werkgver een onderzoek in. Hieruit zou blijken dat de manager seksueel overschrijdend gedrag had vertoond. De werkgever verzocht de rechter dan ook om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Jurk

Hoewel er dus meerdere klachten waren binnengekomen over deze manager, achtte de rechter slechts bewezen dat de manager via Whatsapp emoji hartjes had verstuurd naar zijn ondergeschikte collega. Dit was in reactie op een vakantiefoto van de collega, waarop zij een korte jurk aan had. De rechter kwalificeerde het versturen van dit bericht in dit geval niet als (seksueel) grensoverschrijdend en liet de arbeidsovereenkomst in stand.

Ongemakkelijk

De rechter oordeelde verder dat het begrijpelijk is dat een dergelijk bericht ongemakkelijk is voor een ondergeschikte, jonge, vrouwelijke collega, maar  dat dit nog niet betekent dat de manager zijn berichten seksueel of flirterig  bedoelde. Hartjes worden in communicatie-uitingen – behalve voor het  tonen van liefde – immers ook gebruikt om aan te geven dat iets leuk is.

Dat de manager in deze zaak mocht aanblijven, betekent niet dat het  versturen van emoji-hartjes in élke situatie toelaatbaar is. Sterker nog: de  rechter merkte op dat van een manager verwacht mag worden dat hij begrijpt dat zo’n bericht de ontvanger een ongemakkelijk gevoel kan geven,  en dat hij zich hiervan voortaan moet onthouden.

Samenzwering

Dat de handelswijze in dit geval niet tot ontslag leidde, kwam onder meer  doordat de manager het bericht al enkele jaren geleden verstuurd had. Ook  zag de rechter sterke aanwijzingen dat de andere klachten voortkwamen uit een samenzwering tussen de klagende medewerkers tegen de manager. Zij zouden verbolgen zijn over een reorganisatie, waarbij de manager wél goed  uit de verf was gekomen. Bovendien stond onvoldoende vast dat de andere klachten terecht waren.

Rechtbank Amsterdam 19 december 2022, ECLI(verkort):7677

Bewijs en getuigen

Klachten over grensoverschrijdend gedrag van een collega bestaan vaak uit één of meerdere verklaringen van slachtoffers en getuigen. Van belang is dat een organisatie zorgvuldig met dergelijke klachten omgaat, zowel voor het slachtoffer als de aangeklaagde.

Ruimte

Bij voorkeur geldt er binnen de organisatie een gedragscode en bestaat er een heldere klachtenprocedure. Zowel het slachtoffer als de aangeklaagde moeten de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Het is belangrijk dat de klacht zo snel mogelijk onderzocht wordt, zodat voortvarend en passend gehandeld kan worden. In bovengenoemde uitspraak werden de klagers,
aangeklaagde en andere getuigen bijvoorbeeld pas gehoord door de rechter tijdens de zitting. Het is ook mogelijk – en aan te raden – om als werkgever zelf de betrokkenen te horen en hen een schriftelijke verklaring te laten ondertekenen.

Stadium

Hoe eerder na het incident dit gebeurt, hoe betrouwbaarder de verklaringen
zullen zijn. De rechter kan vervolgens bepalen of het nog nodig is om de  getuigen ook tijdens de zitting te horen. GMW advocaten kan u in een vroegtijdig stadium adviseren over de te nemen stappen.

Meer informatie

Heeft u een juridische vraag of wilt u meer informatie? Neem dan direct contact met ons op.

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer