31 juli 2011

Koen Vermeulen associate partner bij GMW Advocaten

Door Gilyan Parker

Met ingang van 1 juli 2011 is Koen Vermeulen benoemd tot associate partner bij GMW Advocaten.

Hij is sinds 2008 aan GMW Advocaten verbonden.

Koen Vermeulen is arbeidsrechtspecialist en geeft samen met Godelijn Boonman (partner) leiding aan de sectie arbeidrecht. Deze sectie bestaat thans uit vijf advocaten. Koen is tevens gespecialiseerd in ambtenarenrecht.

Hij verzorgt regelmatig cursussen op zijn vakgebied en publiceert periodiek in de vakbladen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer