31 juli 2011

Koen Vermeulen associate partner bij GMW Advocaten

Door Gilyan Parker

Met ingang van 1 juli 2011 is Koen Vermeulen benoemd tot associate partner bij GMW Advocaten.

Hij is sinds 2008 aan GMW Advocaten verbonden.

Koen Vermeulen is arbeidsrechtspecialist en geeft samen met Godelijn Boonman (partner) leiding aan de sectie arbeidrecht. Deze sectie bestaat thans uit vijf advocaten. Koen is tevens gespecialiseerd in ambtenarenrecht.

Hij verzorgt regelmatig cursussen op zijn vakgebied en publiceert periodiek in de vakbladen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer