5 maart 2012

Koen Vermeulen docent PAO Leiden

Door Gilyan Parker

Op 27 maart 2012 zal Koen Vermeulen als docent optreden bij de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht georganiseerd door de Universiteit Leiden.

Voor deze op de gevorderde arbeidsrechtadvocaat/jurist gerichte PAO-opleiding, neemt Koen Vermeulen het onderdeel collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen voor zijn rekening. Hij richt zich daarbij onder meer op CAO-overleg, de (na)werking van CAO’s, algemeen verbindverklaring van CAO-bepalingen en staking.

GMW Advocaten is er trots op dat Koen Vermeulen hiermee zijn kennis ook op andere wijze kan aanwenden door het verzorgen van PAO-onderwijs. Ook in het reguliere (master)onderwijs van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden verzorgt Koen Vermeulen geregeld als gastdocent onderwijs; op het terrein van ambtenarenrecht en de zieke werknemer.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer