1 oktober 2015

Koen Vermeulen geeft lezing Wwz voor NVP

Door Gilyan Parker

Op 24 november a.s. verzorgt advocaat Koen Vermeulen samen met kantonrechter Wim Wetzels en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) een lezing over praktijkervaringen met de Wet werk en zekerheid (Wwz).

De lezing vindt plaats bij GMW advocaten in Den Haag. Tijdens deze lezing zal er gesproken worden over de vele veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht sinds 1 januari en vooral sinds 1 juli 2015. Hoe gaat de praktijk daar mee om? Wat zijn de ervaringen met de verplichte transitievergoeding? Hoe gaan rechters met de nieuwe ontslagregels om? NVP-leden en andere geïnteresseerden zoals HR-medewerkers en ondernemers verwijzen wij graag voor meer informatie en aanmelden naar de website van de NVP.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer