16 oktober 2014

Lezing over pesten en intimidatie bij ICC

Door Gilyan Parker

Op donderdag 16 oktober 2014 heeft Godelijn Boonman een succesvolle lezing gegeven speciaal voor werknemers van het Internationaal Strafhof (ICC).

Onderwerp van de lezing was pesten en (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Godelijn is een ervaren arbeidsrechtadvocaat met veel internationale cliënten. Voor deze lezing ging zij specifiek in op de procedures en regels die bij het ICC gelden in het kader van pesten op de werkvloer. Daarbij belichtte ze de verantwoordelijkheid van de werkgever, mogelijke acties voor de werknemer, en hoe pesten op de werkvloer voorkomen kan worden. Indien u interesse heeft om uw werknemers voor te lichten over deze of andere onderwerpen, neem dan contact met ons op.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer