5 oktober 2020

Mediation: goed uit elkaar gaan is een keuze

Door Antoine de Werd

Het huwelijk / de relatie is voorbij en toch goed uit elkaar gaan? Klinkt dat niet als een tegenstelling?

Nee hoor; met mediation kan dat, maar daar moet u wel bewust voor kiezen. Wat daarvoor nodig is en hoe het werkt komt in dit artikel aan de orde.

Met mediation werken aan de best mogelijke oplossing

Een huwelijk (of een relatie) is gebaseerd op gevoel. En dat gevoel kan bij het einde van een huwelijk / relatie omslaan in boosheid, verdriet of onmacht. Daar(door) kan het misgaan met de scheiding. Begrijpelijk, maar beter is dit te voorkomen. Als dat lukt, kan met elkaar gepraat worden over de scheiding en de afspraken die gemaakt moeten worden. Bij mediation kiest u ervoor om samen met uw partner het scheidingstraject te doorlopen om tot afspraken te komen. U staat bij mediation niet tegenover elkaar, maar probeert samen en met behulp van de mediator tot de best mogelijke afspraken te komen. Voor bijvoorbeeld de kinderen, het goed afwikkelen van de financiën en soms ook voor de verhouding na het huwelijk (het nahuwelijk). De mediator is onafhankelijk en leidt en faciliteert u hierbij. Mediation is een keuze, waar de partners bewust voor kiezen.

 

Mediator of advocaat-mediator?

In de praktijk wordt er bij scheiding nogal eens onderscheid gemaakt tussen een advocaat en een mediator, alsof het om twee verschillende beroepen gaat. Dat hoeft niet zo te zijn. Er bestaan ook tal van advocaat-(scheidings-)mediators.

Advocaat-scheidingsmediators zijn familierechtadvocaten die een specialisatieopleiding tot Advocaat Mediator Familierecht hebben gevolgd. Net als bij een ‘gewone’ mediator zal een advocaat-scheidingsmediator als neutrale partij uw scheiding begeleiden en voor beiden optreden. Het inschakelen van een advocaat-scheidingsmediator heeft voordelen.

– In Nederland is altijd een advocaat vereist om de echtscheiding bij de rechtbank aan te vragen. Een advocaat-mediator heeft deze bevoegdheid, maar een ‘gewone’ mediator niet. Zo’n mediator zal dus altijd de hulp van een advocaat moeten inroepen.

– Wie anders dan een advocaat-scheidingsmediator kan goed beoordelen of de  oplossingen van partijen ook juridisch haalbaar, juist en redelijk zijn? Zij kennen de juridische valkuilen en mogelijkheden, de rechtspraktijk en weten wat rechters zouden kunnen oordelen. Deze kennis en ervaring zullen u ten goede komen.

– Advocaat/scheidingsmediators zijn gebonden aan strikte beroepsregels. Dat waarborgt hun kwaliteit en de manier van werken.

Hoe werkt mediation?

Het klinkt zo makkelijk; samen met de mediator afspraken maken, maar hoe werkt dat eigenlijk? Mediation is niet zomaar even aan tafel zitten en praten. Mediation vindt in een vertrouwelijke sfeer plaats, gewaarborgd door een mediationovereenkomst. Bij mediation wordt gebruik gemaakt van de beproefde en internationaal gebruikte Harvard-methode. Daarin staat het oplossingsgericht handelen centraal en het denken in (gezamenlijke) belangen en niet in standpunten.

Bij mediation wordt er gebruik gemaakt van vier uitgangspunten

 

1. Scheid de persoon van het probleem

Een echtscheiding is vaak een achtbaan van emoties waarbij de partners verschillende standpunten hebben. Emoties staan een heldere kijk in de weg en dat bemoeilijkt het vinden van oplossingen. Bij mediation is het van belang dat problemen en pijnpunten bespreekbaar worden gemaakt. Het bespreekbaar maken van emoties helpt partijen niet alleen om het probleem beter te begrijpen door elkaar inzicht te verschaffen, maar het helpt ook om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

2. Concentreer je op de belangen en niet op de standpunten

Naast emoties heeft ieder vaak zijn eigen standpunten over de wijze waarop de echtscheiding moet worden geregeld. Als “het waarom” van standpunten verduidelijkt wordt, kan blijken dat ieders belangen niet zo van elkaar verschillen en dat een compromis toch makkelijker te bereiken is dan gedacht. Het gaat daarbij om het vinden van een gezamenlijke belangen, bijvoorbeeld als er kinderen zijn en beide willen dat die zo goed mogelijk opgroeien.

3. Creëer mogelijkheden voordat je een besluit neemt

Voor een probleem zijn soms meerdere oplossingen mogelijk en dat is bij de afwikkeling van echtscheiding niet anders. In het mediationtraject wordt aan u en uw partner gevraagd om eerst na te denken over mogelijke oplossingen die de gezamenlijke belangen versterken en uw individuele belangen dichter bij elkaar te brengen, zonder dat u aan deze oplossingen bent gebonden. Door meerdere oplossingen te bedenken, bent u zich meer bewust van het alternatief en kan het mogelijk zijn om oplossingen te combineren om tot de juiste oplossing te komen waarmee ieder tevreden is.

4. Het resultaat moet gebaseerd zijn op een objectieve vorm

Als u en uw partner zich toch blijven vasthouden aan de eigen standpunten, zal de mediator met u zoeken naar een objectieve norm, zoals de wet, om vervolgens oplossingen te zoeken die daarbij passen.

Wat kunt u doen als mediation u wat lijkt?

Als u kiest voor mediation, zal u in overleg met elkaar een advocaat-scheidingsmediator / mediator moeten uitkiezen. Vervolgens moet de mediator worden benaderd. Doe dat bij voorkeur per e-mail (met een cc naar de ander), maar bellen kan ook. Tijdens een eerste afspraak met u beiden -dat u beiden komt is een vereiste- zal de mediator uitleg geven en een concept mediationovereenkomst voorleggen. Na ondertekening worden afspraken gemaakt voor de mediationgesprekken op het kantoor van de advocaat-scheidingsmediator / mediator. Gemiddeld genomen zijn drie tot vier gesprekken nodig om tot sluitende afspraken te komen. Als dat punt is bereikt, zal de advocaat-scheidingsmediator een convenant opstellen, waarin alle afspraken zijn opgenomen. Als dat door beide partijen is ondertekend, kan de advocaat-scheidingsmediator een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding namens hen bij de rechtbank indienen. Na ongeveer zes weken volgt de beschikking waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken.

Geheimhouding: vrijuit kunnen praten

Een belangrijk aspect van mediation is de geheimhouding die wordt afgesproken en onderdeel is van de mediationovereenkomst. Afgesproken wordt dat alles wat gezegd wordt tijdens de mediation niet met derden mag worden gedeeld, zodat vrijuit kan worden gesproken met elkaar. Afspraken zijn pas afspraken als deze zijn vastgelegd in een convenant dat door beide is ondertekend.

 

Neem contact met ons op

GMW advocaten beschikt over één van de grootste familierechtafdelingen van Nederland, waar ervaren en deskundige advocaat-mediators werken. Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u scheiden met een advocaat-scheidingsmediator, neem gerust contact met mij op.

 

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.