1 juli 2015

Nieuw bij GMW: de VvE Desk

Door Gilyan Parker

VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) krijgen steeds meer aandacht op de politieke agenda. De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft de wens dat de 125.000 VvE’s in Nederland goed onderhouden zijn.

Daartoe is het niet alleen nodig dat de VvE financieel gezond is, maar dient deze ook goed georganiseerd te zijn om tot de juiste besluiten te komen. Door onze VvE-Desk in te schakelen weet u zeker dat u de juiste weg bewandelt bij problemen of vraagstukken binnen de VvE. Indien een gerechtelijke procedure gevoerd zal moeten worden, bent u bij de VvE-Desk verzekerd van specialistisch maatwerk en de hoogste kwaliteit. De advocaten van de VvE-Desk nemen uw zorg uit handen, en zorgen voor een oplossing zodat vervolgens de activiteiten binnen en met de VvE weer goed, efficiënt en daarmee prettiger zullen verlopen. Op onze VvE pagina staat meer informatie.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer