19 maart 2020

Overheid kan tot 90% van uw loonkosten vergoeden de komende maanden

Door Wouter de Veer

De ontwikkelingen en maatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden volgen elkaar in rap tempo op.

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is inmiddels stopgezet als ‘Corona-maatregel’. Het kabinet introduceert ter vervanging de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Over de precieze inhoud en uitvoering wordt overleg gevoerd door het kabinet met het UWV. De hoofdlijnen van de NOW-regeling zijn wél bekend. Hieronder bespreek ik de reden van het stopzetten van de wtv-regeling en de nieuwe noodmaatregel.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt?

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting door werkgevers. De regeling is, eenvoudig gezegd, niet toegesneden op de gevolgen van de corona-uitbraak.Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Het aanvragen van (een vergunning voor) werktijdverkorting is inmiddels niet meer mogelijk. Indien u reeds een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft die vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting, en na afloop verlenging wilt aanvragen dan moet u gebruik maken van de nieuwe Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Werktijdverkorting aangevraagd, maar nog geen vergunning verkregen. Wat nu?

De overheid zal iedere aanvrager over de verdere gang van zaken nader berichten. Uw aanvraag voor de inmiddels ingetrokken wtv-regeling, wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe NOW-regeling.

Wat is de nieuwe tijdelijke NOW-regeling?

Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). Een werkgever kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en van UWV daarop een voorschot ontvangen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden).

Welke voorwaarden gelden voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW-regeling?

Met de aanvraag verplicht u zich om gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers. Daarnaast dient u een omzetverlies van tenminste 20% te verwachten. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden. Voor een verlenging gelden wellicht andere voorwaarden. Die zijn op het moment van het schrijven van deze blog (nog) niet bekend.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het daadwerkelijke omzetverlies. De overheid verleent maximaal een tegemoetkoming van 90% van de loonsom. Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?

Op moment van schrijven is slechts bekend dat uw aanvraag bij het UWV moet worden ingediend. U kunt echter nog geen aanvraag indienen.De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de vraag wanneer het indienen van een aanvraag mogelijk wordt. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Kan een tegemoetkoming loonkosten ook voor werknemers met een flexibel contract worden aangevraagd?

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Te denken valt bijvoorbeeld (ook) aan werknemers met een oproep- of nulurencontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.

Heeft u vragen of over de nieuwe regeling?

Werkgevers én werknemers worden geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus en vergaande maatregelen van de overheid. Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over de nieuwe noodmaatregel of andere vragen over het coronavirus over uw onderneming of uw personeel? Onze arbeids- en ondernemingsrechtadvocaten helpen u graag!

 

Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Seliz Demirci.

Wouter de Veer

Wouter de Veer

Advocaat

Wouter is advocaat binnen de sectie Vastgoed & Huur.

Gerelateerde blogs

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer