2 september 2020

NOW 3.0 en bedrijfseconomisch ontslag

Door Koen Vermeulen

De coronacrisis houdt veel ondernemers nog in de greep. Omzet staat nog altijd onder druk, terwijl kosten doorlopen – zoals loonkosten.

Het Kabinet heeft daarom een derde steunpakket aangekondigd dat aan ondernemers compensatie geeft voor door te betalen loonkosten. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf 16 november een aanvraag bij UWV doen voor loonkostensubsidie op basis van deze NOW 3.0. Die regeling wordt anders dan NOW 2.0. 

Wat betekent NOW 3.0 voor de ondernemer én de mogelijkheden voor (gelijktijdig) bedrijfseconomisch ontslag?

  • NOW 3.0 heeft een looptijd van zes maanden, van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, bestaande uit drie periodes van drie maanden. De ondernemer kan per periode beslissen of een aanvraag voor subsidie wordt gedaan, en daarbij is niet van belang of de ondernemer wel of geen subsidie op basis van NOW 1.0 en/of NOW 2.0 heeft ontvangen.
  • Per drie maanden moet de ondernemer de verwachte omzetdaling bepalen. Is die in de periode oktober t/m december minimaal 20%, dan heeft de ondernemer recht op loonkostensubsidie. Vanaf januari 2021 bestaat dat recht pas bij een omzetverlies van minimaal 30%. Naar wij aannemen, blijft de omzet over 2019 gelden als referentieperiode voor de vaststelling van de minimale omzetdaling van 20 of 30%.
  • In de periode oktober t/m december (dus het eerste tijdvak van NOW 3.0) krijgt een werkgever 80% van de loonkosten vergoed; dat wordt in de tweede en derde periode van NOW 3.0 verlaagd naar 70% respectievelijk 60%.
  • Het Kabinet heeft in de brief van 28 augustus 2020 expliciet genoemd dat de werkgever de totale loonsom met een gemaximeerd percentage mag laten dalen zónder dat die lagere loonsom leidt tot het achteraf lager vaststellen van de NOW-subsidie (zoals wel het geval was in NOW 1.0 en NOW 2.0). Let wel dat verlaging van salaris niet een eenzijdige beslissing van de ondernemer mag zijn; dat vergt overleg met werknemers(vertegenwoordigers) maar biedt dus wel mogelijkheden voor ondernemers.
  • In de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021 krijgt de werkgever nog steeds NOW-subsidie berekend over een maximaal salaris per werknemer van € 9.538 bruto. In de periode april – juni 2021 wordt dat verlaagd tot € 4.769 bruto per maand. In dat laatste tijdvak krijgt de ondernemer dus pas NOW-subsidie bij minimaal 30% omzetverlies en is de maximale subsidie dus 60% over € 4.769 per werknemer.
  • Nog steeds geldt als voorwaarde dat de onderneming geen dividend en bonus uitkeert.

Tot slot is een groot verschil met NOW 2.0 dat de werkgever die in aanmerking komt voor NOW 3.0-subsidie wél werknemers via UWV wegens bedrijfseconomisch ontslag kan ontslaan, zónder dat dit leidt tot een zogeheten “ontslagboete”. Dus als de loonsom waarover de NOW-subsidie was berekend, daalt door bedrijfseconomisch ontslag dan past UWV achteraf géén korting op de subsidie meer toe.

De bedoeling is dat ondernemers vanaf 16 november 2020 de aanvraag voor NOW 3.0-subsidie kunnen indienen bij UWV. De definitieve inhoud van de regeling en voorwaarden voor NOW 3.0 volgt op een later moment. Het is daarom op dit moment, begin september 2020, niet volledig duidelijk hoe de regeling eruit komt te zijn. Maar het uitgangspunt is nu dat ontslag in principe geen negatieve financiële gevolgen meer heeft voor de hoogte van de NOW-subsidie.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer