7 maart 2024

Overeenkomst NIWO en GMW Advocaten en De Clercq Advocaten Notariaat

Door Godelijn Boonman

Op 19 oktober 2021 is de Wet implementatie EETS-richtlijn van kracht geworden. EETS betekent European Electronic Toll Service (Europese elektronische tolheffingsdienst).

Met deze wet wordt in Nederland EU-Richtlijn 2019/520 toegepast om elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer interoperabel te maken en wegentol in de Unie makkelijker te maken. Voertuighouders kunnen zowel van een nationaal als een Europees elektronische tolheffingsdienst (EETS) gebruik maken.

Overeenkomst

De EETS-richtlijn verplicht dat er een bemiddelende instantie wordt aangewezen die bemiddelt bij onenigheid tussen een EETS-aanbieder en een tolheffer over contractuele geschillen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de NIWO aangewezen als de bemiddelende instantie. De NIWO heeft twee advocatenkantoren, te weten GMW Advocaten en De Clercq Advocaten Notariaat, bereid gevonden om namens haar op te treden als feitelijke uitvoerder(s) van de bemiddeling. De tussen de NIWO en de advocatenkantoren gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die op 7 maart 2024 op het kantoor van de NIWO door mevrouw G.M. Boonman (namens GMW Advocaten), de heer E.A. van Win (namens De Clercq Advocaten Notariaat) en de heer A. van der Bend (namens de NIWO) is getekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over EETS dienstverlening? Neem dan contact op met Godelijn Boonman, Koen Vermeulen of Daniël Huijboom.

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Advocaat/partner

Godelijn Boonman richt zich al meer dan 25 jaar volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen.

Gerelateerde blogs

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer