10 september 2020

Overlijden en profielen op social media: de digitale nalatenschap

Door Sophie Vermeule

Tegenwoordig is het niet alleen van belang om stil te staan bij de fysieke eigendommen (zoals sieraden, onroerend goed, aandelen etc.) die worden nagelaten bij het overlijden.

Het is tevens van belang om stil te staan bij de digitale nalatenschap. Steeds meer mensen beschikken namelijk over een profiel op social media platforms zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. De profielen op dergelijke social media platforms zijn onderdeel van de zogenaamde ‘digitale nalatenschap.’

Nabestaanden hebben in beginsel geen recht op social media profielen en de informatie hieromtrent. Het is echter voor u, maar óók voor uw nabestaanden, van belang om te weten wat er moet gebeuren met uw social media profielen indien u komt te overlijden. De social media profielen staan immers ook na uw overlijden nog online. Het is dus raadzaam om te anticiperen op de afwikkeling van uw digitale nalatenschap. Heeft het bijvoorbeeld uw voorkeur dat uw social media profiel wordt verwijderd? Of wenst u liever dat uw profiel wordt omgezet in een gedenkpagina?

Vastleggen van uw keuze in het social media platform

Verscheidene social media platforms geven u de mogelijkheid om een keuze op voorhand vast te leggen. Zo kan via de beveiligingsinstellingen van Facebook een contactpersoon worden benoemd die toegang heeft tot het profiel van de overledene. Het profiel krijgt dan –na uw overlijden- een herdenkingsstatus. De contactpersoon kan het profiel beheren, waardoor hij bijvoorbeeld de profielfoto kan aanpassen. Ook geeft Facebook u de mogelijkheid ervoor te kiezen het profiel definitief te verwijderen na uw overlijden. De nabestaanden zullen Facebook weliswaar moeten informeren over uw overlijden.

Niet ieder social media platform biedt deze mogelijkheid. Zo heeft u op Instagram niet de mogelijkheid om een contactpersoon te benoemen. De nabestaanden zullen een formulier moeten invullen met de vraag het profiel herdenkingsstatus te geven of het profiel te verwijderen.

Opstellen social media testament of openen digitale kluis

Het is bovendien mogelijk een social media testament op te stellen bij de notaris. De notaris kan vastleggen welke social media profielen u heeft, welke gebruikersnaam en wachtwoorden daartoe behoren en wat u wenst dat gebeurt met uw profiel na uw overlijden. Daarnaast is het mogelijk een social media executeur te benoemen bij de notaris. Deze executeur behoeft niet dezelfde executeur te zijn als de testamentair-executeur. De social media executeur is slechts bevoegd de digitale nalatenschap af te wikkelen.

Het staat u uiteraard ook vrij een dergelijk overzicht zelf op te stellen. Daartoe adviseer ik u uw wensen en de vindplaats van vorenstaand overzicht duidelijk naar de nabestaanden te communiceren. Een voorbeeld is het gebruik van een wachtwoordmanager (een digitale kluis) op uw computer of laptop. U kunt uw nabestaanden de inloggegevens doen toekomen van de wachtwoordmanager (en uiteraard ook van uw computer). Uw nabestaanden kunnen dan zelfstandig inloggen op uw social media profiel.

Wilt u graag meer informatie over de afwikkeling van een digitale nalatenschap? Neem dan contact op met Sophie Vermeule.

Sophie Vermeule

Sophie Vermeule

Advocaat

Sophie is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer