22 juli 2020

Pensioenprocedures

Door Koen Vermeulen

Vorige week plaatsten Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant een nieuwsbericht over hun lopende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over behoud van het pensioen.

Zij vinden de Nederlandse rekenregels in strijd met de Europese pensioenrichtlijn waardoor hun pensioen jarenlang niet is geïndexeerd en juist gekort. GMW advocaten ondersteunt hen in deze lopende procedure.

Wijziging pensioenregeling en zorgplicht

Naast deze procedure, treedt GMW advocaten op voor (ex-)werknemers die gevolgen ondervinden van wijziging van de pensioenregeling. Denk daarbij aan invoering van een werknemersbijdrage of versobering van pensioen als gevolg van bedrijfseconomische redenen of de coronacrisis. Ook kan worden gedacht aan wijziging van de indexatie (toeslagverlening) van het pensioen. Of een algehele wijziging van het type pensioenregeling. Maar óók adviseren wij werkgevers in dergelijke trajecten waarbij tijdige en juiste informatievoorziening en het vragen van instemming met de wijziging essentieel is. De informatie- en zorgplicht van werkgevers (en pensioenuitvoerders) reikt daarbij blijkens de rechtspraak steeds verder.

Procedures tegen verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds

Daarnaast voert GMW advocaten procedures namens werkgevers tegen pensioenfondsen. De vraag is dan kortweg of de onderneming wat betreft diens activiteiten onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt. Daarbij kan overigens óók Europese regelgeving een rol spelen, namelijk de vraag of de wettelijke verplichtstelling van een pensioenfonds in strijd is met de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten. Een vraag die relevant blijft met de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Pensioenakkoord en nieuw pensioenstelsel

Hoewel Minister Koolmees in de Tweede Kamer heeft aangegeven weinig (succesvolle) procedures tegen het nieuwe pensioenstelsel te verwachten, liggen die echter wel voor de hand. Wat te denken van het afpakken van het individuele recht van deelnemers en gepensioneerden om bezwaar te maken tegen een collectieve waardeoverdracht. En hoe verhoudt het invaren (kortweg het omzetten van bestaande opgebouwde rechten in het nieuwe pensioensysteem gebaseerd op een individueel pensioenkapitaal) zich tot – opnieuw – het Europees recht?

Bij de aankondiging van een grote wijziging van het arbeidsrecht met de Wwz werd vanuit “de polder” ook aangegeven dat er minder geprocedeerd zou gaan worden. Het tegendeel bleek het geval. Het is afwachten hoe dat ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel zal uitpakken.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met mij op. 

 

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer