20 april 2020

Ruzie over verkoop woning na overlijden ouder

Door Marieke Morshuis

Het gebeurt regelmatig dat na het overlijden van de langstlevende ouder het (ouderlijk) huis aan de kinderen wordt nagelaten.

Er ontstaat dan een situatie van mede-eigendom van de woning. In veel gevallen zal het niet de bedoeling zijn de mede-eigendom jarenlang te laten voortduren. Er kan dan voor worden gekozen om de woning te verkopen aan een van de erfgenamen of aan een derde, zodat de eigendom weer in een hand is. Maar wat te doen als de één wel wil verkopen en de ander niet?

Niet gedwongen in onverdeeldheid

Het uitgangspunt is dat niemand kan worden gedwongen in een onverdeeldheid te blijven. Ieder van de deelgenoten kan daarom verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen, tenzij uit de aard van de gemeenschap of uit de wet iets anders voortvloeit. In het kader van de verkoop is de waarde van de woning uiteraard van belang. De waarde van de woning wordt ofwel in onderling overleg bepaald of op grond van taxatie door een of meerdere makelaars.

Naast het vorderen van een verdeling kan in dezelfde procedure ook medewerking aan verkoop van de woning worden gevorderd alsmede medewerking aan de levering van de woning zodat de eigendom ook daadwerkelijk overgedragen kan worden.

Kort geding of bodemprocedure

Het vorderen van verdeling en levering kan via een kort geding als er een spoedeisend belang is. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer er een koper is voor de woning die een marktconforme of hogere prijs biedt en niemand van de mede-eigenaren in de woning woont en/of bereid is de woning voor een reële prijs over te nemen. Een andere reden tot spoedige verkoop kan zijn dat de maandelijkse lasten zodanig oplopen dat deze niet langer op te brengen zijn.

Wanneer er geen spoedeisend belang is, kan de verdeling via een bodemprocedure worden gevorderd.

Heeft u ook te maken met een onverdeeldheid naar aanleiding van een nalatenschap en wilt u weten welke stappen u kunt ondernemen? Neem dan contact op met Marieke Morshuis.

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Advocaat/associate partner

Marieke Morshuis heeft een grote en diverse erfrechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

20 februari 2024

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer moet ik deze laten opstellen?

Een verklaring van erfrecht kun je in de meeste gevallen vergelijken met een legitimatiebewijs. De notaris verklaart in die akte wie de erfgenamen of executeur zijn.

Lees meer

1 februari 2024

Waarom een digitale nalatenschap opstellen?

In een tijd waarin steeds meer zaken zich digitaal afspelen, is het belangrijk om na te denken over uw digitale nalatenschap. Hierin zet u op een rij wat u wilt dat er na uw overlijden gebeurt met uw digitale aanwezigheid. Als u niets doet, blijft u online doorleven.

Lees meer

24 oktober 2023

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

Indien u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, is het goed mogelijk dat de erflater of schenker een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn of haar testament en aan de schenking heeft verbonden.

Lees meer