20 april 2020

Ruzie over verkoop woning na overlijden ouder

Door Marieke Morshuis

Het gebeurt regelmatig dat na het overlijden van de langstlevende ouder het (ouderlijk) huis aan de kinderen wordt nagelaten.

Er ontstaat dan een situatie van mede-eigendom van de woning. In veel gevallen zal het niet de bedoeling zijn de mede-eigendom jarenlang te laten voortduren. Er kan dan voor worden gekozen om de woning te verkopen aan een van de erfgenamen of aan een derde, zodat de eigendom weer in een hand is. Maar wat te doen als de één wel wil verkopen en de ander niet?

Niet gedwongen in onverdeeldheid

Het uitgangspunt is dat niemand kan worden gedwongen in een onverdeeldheid te blijven. Ieder van de deelgenoten kan daarom verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen, tenzij uit de aard van de gemeenschap of uit de wet iets anders voortvloeit. In het kader van de verkoop is de waarde van de woning uiteraard van belang. De waarde van de woning wordt ofwel in onderling overleg bepaald of op grond van taxatie door een of meerdere makelaars.

Naast het vorderen van een verdeling kan in dezelfde procedure ook medewerking aan verkoop van de woning worden gevorderd alsmede medewerking aan de levering van de woning zodat de eigendom ook daadwerkelijk overgedragen kan worden.

Kort geding of bodemprocedure

Het vorderen van verdeling en levering kan via een kort geding als er een spoedeisend belang is. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer er een koper is voor de woning die een marktconforme of hogere prijs biedt en niemand van de mede-eigenaren in de woning woont en/of bereid is de woning voor een reële prijs over te nemen. Een andere reden tot spoedige verkoop kan zijn dat de maandelijkse lasten zodanig oplopen dat deze niet langer op te brengen zijn.

Wanneer er geen spoedeisend belang is, kan de verdeling via een bodemprocedure worden gevorderd.

Heeft u ook te maken met een onverdeeldheid naar aanleiding van een nalatenschap en wilt u weten welke stappen u kunt ondernemen? Neem dan contact op met Marieke Morshuis.

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Advocaat/associate partner

Marieke Morshuis heeft een grote en diverse erfrechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer