19 januari 2016

Sieta Autar levert een bijdrage aan de ALS folder

Door Gilyan Parker

Erfrechtadvocaat Sieta Autar heeft een bijdrage geleverd aan de Stichting ALS Nederland folder.

Zij legt uit hoe men geld kan nalaten aan een goed doel. Lees meer hier: Sieta Autar-Geld nalaten aan goede doelen

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer