17 december 2019

Slapend dienstverband houdt werkgever en werknemer ook met de feestdagen uit de slaap

Door Koen Vermeulen

De werkgever moet als “goed werkgever” op verzoek van een langdurig zieke werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen, mét betaling van een transitievergoeding.

Dat weten we sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november over slapende dienstverbanden. Maar dat betekent niet dat het slapend dienstverband nu een rustig bezit is geworden. Voor werkgevers heeft Minister Koolmees half december nog enkele praktische tips gegeven hoe na die HR-uitspraak en gelet op de aankomende compensatieregeling met slapende dienstverbanden om te gaan.

Beëindig slapende dienstverbanden in 2019

Dat is de kern van de brief van Koolmees. Als een werkgever in 2019 een slapend dienstverband beëindigt of de procedure daartoe inzet – waarbij de arbeidsovereenkomst in 2020 eindigt – dan krijgt de werkgever van UWV de transitievergoeding terug berekend op basis van de 2019-berekeningswijze. Als bekend hebben in 2019 werknemers die boven de 50 jaar oud zijn en een lang dienstverband hebben, recht op een (veel) hogere transitievergoeding dan volgens de WAB-regels in 2020. Die hoge transitievergoeding krijgt de werkgever dus van het UWV terug. Dus eindigt de 104 weken ziekte voor 1 januari 2020, start als werkgever dan nog in 2019 de ontslagprocedure of sluit voordien een beëindigingsovereenkomst om te voorkomen dat de verschuldigde hoge 2019-transitievergoeding maar deels wordt gecompenseerd op basis van de lagere 2020-transitievergoeding!

De betaalde transitievergoeding krijgt de werkgever dus van het UWV terug zowel in geval de werkgever het initiatief tot beëindiging van het slapende dienstverband neemt, als wanneer de werknemer daartoe bij de werkgever een verzoek doet.

Kosten gaan voor de baat uit

Minister Koolmees benadrukt dat werkgevers pas richting eind 2020 de nu betaalde transitievergoeding van UWV terug zullen krijgen. De minister verwacht namelijk in april 2020 zo’n 63.000 verzoeken van werkgevers tot terugbetaling van betaalde transitievergoeding en het UWV heeft dan zes maanden de tijd om op zo’n betalingsverzoek te reageren. In het voorjaar van 2020 komt het UWV met het formulier waarmee werkgevers de betaalde transitievergoeding kunnen terugvragen.

Gevaar bij slapend houden dienstverband

Het risico van het slapend houden van een dienstverband is natuurlijk dat de arbeidsovereenkomst weer een keer ontwaakt. Anders gezegd: de langdurig zieke werknemer herstelt (deels) en meldt zich weer voor loon en arbeid. Dat overkwam recent een schoonmaakbedrijf. Na ruim een jaar slapend dienstverband meldde de werknemer zich weer beter en verzocht weer te werk te worden gesteld, tegen loonbetaling uiteraard. De kantonrechter moest er aan te pas komen en stelde vast dat de arbeidsovereenkomst gewoon nog bestond en veroordeelde de werkgever tot wedertewerkstelling en loondoorbetaling aan de werknemer (ECLI:RBNHO:2019:8908).

Feestdagen 2019

Aansluitend bij het dringende advies van minister Koolmees: beëindig het slapend dienstverband nog in 2019; op eigen initiatief of in positieve reactie op een verzoek daartoe van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Voor vragen of bijstand zijn de advocaten van GMW advocaten daartoe ook rond de feestdagen beschikbaar!

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer