2 februari 2014

Staat van ambtelijke dienst verschenen

Door Gilyan Parker

Aan dit kritisch en analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst ‘erbij staat’ heeft Koen Vermeulen dit jaar een bijdrage geleverd.

Vier leerstoelhouders schrijven samen met andere experts uit de wetenschap en uit de praktijk in de zogenaamde STAD over thema’s zoals de arbeidsmarkt, de arbeidsvoorwaarden, arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de ambtelijke dienst. Naast een analyse doen de schrijvers aanbevelingen. Voor het eerst is ook een serie tweegesprekken opgenomen met mensen die een belangrijke rol spelen in de overheidsorganisatie. Aan het woord komen Ronald Plasterk (minister van BZK), Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG), Corrie van Brenk (voorzitter Abvakabo FNV), Peter Veld (Belastingdienst), Maarten Ruys (gemeente Groningen) en Eileen van Kesteren (FUTUR).

Hoe staan ambtenaren er anno 2013 voor?

Uit de STAD komt een tamelijk zorgelijk beeld naar voren als het gaat om de ontwikkelingen in de ambtelijke dienst. De afslanking van de ambtelijke diensten is ondanks wat daarover soms wordt beweerd, aanzienlijk. Wel lijkt het alsof in de uitvoering meer wordt afgeslankt dan in het beleid. Er bestaat bij ambtenaren veel vrees, voor het verliezen van hun baan, 44 procent is hier bang voor. De jonge instroom is voorts sterk afgenomen waardoor verdere vergrijzing onontkoombaar is. De kwaliteit van de ambtelijke dienst kan onder druk komen te staan Ondanks de somberheid houden de mensen die werken in de publieke sector zich bijzonder rustig. De ambtenaar is uiterst loyaal, ze zijn trots op hun werk maar dat kun je niet eindeloos op de proef stellen. Het begint nu ook wat te gisten’, meent Corrie van Brenk. Wat betreft de instroom van jongeren is minister Plasterk weinig hoopgevend: ‘Er wordt gedaan wat kan, maar dat is om budgettaire redenen beperkt.’ Ga naar de website van CAOP voor meer informatie

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer