2 februari 2014

Staat van ambtelijke dienst verschenen

Door Gilyan Parker

Aan dit kritisch en analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst ‘erbij staat’ heeft Koen Vermeulen dit jaar een bijdrage geleverd.

Vier leerstoelhouders schrijven samen met andere experts uit de wetenschap en uit de praktijk in de zogenaamde STAD over thema’s zoals de arbeidsmarkt, de arbeidsvoorwaarden, arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de ambtelijke dienst. Naast een analyse doen de schrijvers aanbevelingen. Voor het eerst is ook een serie tweegesprekken opgenomen met mensen die een belangrijke rol spelen in de overheidsorganisatie. Aan het woord komen Ronald Plasterk (minister van BZK), Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG), Corrie van Brenk (voorzitter Abvakabo FNV), Peter Veld (Belastingdienst), Maarten Ruys (gemeente Groningen) en Eileen van Kesteren (FUTUR).

Hoe staan ambtenaren er anno 2013 voor?

Uit de STAD komt een tamelijk zorgelijk beeld naar voren als het gaat om de ontwikkelingen in de ambtelijke dienst. De afslanking van de ambtelijke diensten is ondanks wat daarover soms wordt beweerd, aanzienlijk. Wel lijkt het alsof in de uitvoering meer wordt afgeslankt dan in het beleid. Er bestaat bij ambtenaren veel vrees, voor het verliezen van hun baan, 44 procent is hier bang voor. De jonge instroom is voorts sterk afgenomen waardoor verdere vergrijzing onontkoombaar is. De kwaliteit van de ambtelijke dienst kan onder druk komen te staan Ondanks de somberheid houden de mensen die werken in de publieke sector zich bijzonder rustig. De ambtenaar is uiterst loyaal, ze zijn trots op hun werk maar dat kun je niet eindeloos op de proef stellen. Het begint nu ook wat te gisten’, meent Corrie van Brenk. Wat betreft de instroom van jongeren is minister Plasterk weinig hoopgevend: ‘Er wordt gedaan wat kan, maar dat is om budgettaire redenen beperkt.’ Ga naar de website van CAOP voor meer informatie

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer