13 februari 2020

Startende ondernemer? Top zes tips voor de arbeidsovereenkomst

Door Amber Willemsen

Als startende ondernemer bent u vooral bezig met het opbouwen van uw bedrijf. Onderdeel daarvan is het aannemen van personeel.

Hieronder vindt u de top zes tips waar u aan moet denken bij het aanbieden van de arbeidsovereenkomst.

1. Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bevat vaak afspraken over de duur van de arbeidsovereenkomst, het minimale salaris, het aantal vakantiedagen, de werktijden, eindejaarsuitkeringen etc. Sommige cao’s zijn per definitie van toepassing op de arbeidsrelatie, ongeacht of partijen dat zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Tip: Check altijd eerst of uw onderneming onder een cao valt.

2. De duur van de arbeidsovereenkomst

U kunt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd aanbieden. Aan beiden kleven voor- en nadelen. Een groot verschil is bijvoorbeeld dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan het einde van de termijn van rechtswege eindigt. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd daarentegen, eindigt in beginsel alleen na tussenkomst van de rechter of het UWV. Krapte op de arbeidsmarkt kan er echter ook toe leiden dat het strategisch toch slimmer is een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Verder is het goed om te weten dat partijen zelf kunnen kiezen of de tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds mag worden opgezegd of niet. In het laatste geval zijn beide partijen gehouden aan de gehele contractduur.

Tip: Weeg voor uzelf de voor- en nadelen af tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd en beslis wat het beste bij uw onderneming past.

3. Functieomschrijving

Vaak zie ik dat een arbeidsovereenkomst slechts de functie van de werknemer bevat. Dat kan later problemen opleveren indien de werknemer niet goed presteert. Er kan een discussie ontstaan over de precieze inhoud van de functie en wat er van de werknemer verwacht wordt.

Tip: Geef in de arbeidsovereenkomst een precieze omschrijving van de functie van de werknemer.

4. Proeftijd

In de arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden opgenomen. Er zijn wel regels aan verbonden. De proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn. De proeftijd van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag maximaal twee maanden bedragen. Hetzelfde geldt voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst als deze twee jaar of langer duurt. Duurt de tijdelijke arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar, dan mag slechts een proeftijd worden opgenomen van maximaal één maand. Er mag geen proeftijd worden opgenomen indien de tijdelijke arbeidsovereenkomst zes maanden of korter duurt. Let op: indien deze regels niet worden gevolgd, is de proeftijdbepaling nietig en kunt u er geen beroep op doen. Op grond van een cao kan wel worden afgeweken van de regels.

Tip: Indien de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en de werknemer een nieuwe functie gaat uitoefenen die duidelijk andere vaardigheden vereist, mag u een nieuwe proeftijd opnemen. Een rechter toetst dit wel streng.

5. Concurrentie-/ en relatiebeding

Veel werkgevers willen voorkomen dat een werknemer naar de concurrent stapt of rechtstreeks voor een klant gaat werken nadat het dienstverband is geëindigd. Let op: een concurrentie-/ en relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst is in beginsel niet geldig. Dat kan anders zijn wanneer u in de arbeidsovereenkomst goed onderbouwt waarom een concurrentie-/ en relatiebeding voor die specifieke functie noodzakelijk is. Een concurrentie-/ en relatiebeding in een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst is in beginsel wel geldig. Vergeet niet een (redelijk) boetebeding op te nemen.

Tip: Indien u een concurrentie-/ en relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst opneemt, motiveer de achterliggende reden goed.

6. Hulp bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Wilt u weten wat er verder nog belangrijk is? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst? Daar help ik u graag mee. In het voorgaande heb ik kort een aantal zaken genoemd die in de praktijk vaak mis gaan of waarover vragen worden gesteld. Uiteraard komt bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst meer kijken. Doordat ik gebruik maak van verschillende modellen, kan ik uw arbeidsovereenkomst voor een scherp tarief opstellen. Uiteraard is het ook mogelijk om maatwerk te leveren wanneer de situatie dat vereist. Ook daarover kan ik u adviseren. Ik denk graag met u mee over de beste aanpak voor uw onderneming. Schroom niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen!

Tip: Neem contact met ons op. Bel 070- 36150 48 of vul online ons contactformulier in.

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer