13 januari 2021

Sterke vrouw

Door Raymond de Mooij

Henri Waterval van vastgoedonderneming Muurvast BV kon er nog steeds niet bij.

“Ik heb het Teun de Boer allemaal haarfijn uitgelegd. Het deel van de loods dat hij kon kopen, was kleiner dan het perceel dat in het kadaster wordt vermeld. Dat was iedereen duidelijk.”

Muurvast BV was eigenaar van een terrein aan de rand van Den Haag. Op het stuk land stonden diverse huisjes en een grote loods. In november 2017 benaderde Teun de Boer mijn cliënt. Of hij de centraal gelegen loods niet kon kopen, hij wilde er een Bed & Breakfast beginnen. Henri Waterval was akkoord gegaan. Mijn cliënt: “Een deel van de loods werd door de huurders van de huisjes als opslagruimte gebruikt. Dus Teun de Boer kon alleen het deel van de loods kopen dat vrij stond.” Er werd een meting uitgevoerd door een adviesbureau en in de koopovereenkomst werd opgenomen dat De Boer niet de hele loods, maar slechts het perceel dat was opgemeten kocht.

Drie jaar later werd er een dagvaarding aan cliënt betekend. Teun de Boer en zijn kersverse echtgenote Ines Snerp eisten dat Muurvast BV de opslagruimten uit de loods zou verwijderen en de vrijkomende vierkante meters aan hen ter beschikking zou stellen.

De zitting diende in oktober 2020. Een jonge, scherpe rechter behandelde de zaak. Op zijn vragen antwoordde Teun de Boer: “Ik ben een succesvol ondernemer en heb veel zaken gedaan in mijn leven. Een deal is een deal, en Muurvast BV moet die loods vrijmaken.” Toen ik tegenwierp dat in de koopovereenkomst stond dat hij slechts het opgemeten deel van de loods had gekocht, mengde zijn eega Ines Snerp zich in de strijd. “In de akte van de notaris en in het kadaster staat wat er is gekocht. Teun wilde het erbij laten zitten. Maar ik heb tegen hem gezegd: dit moet je niet over je kant laten gaan. Je wordt beduveld.” Toen kwam Henri Waterval van Muurvast BV aan het woord. In een vlammend betoog schetste hij de achtergronden van de zaak.

“Doorslaggevend is wat mij betreft hetgeen partijen zijn overeengekomen en dat staat in de koopovereenkomst,” oordeelde de rechter. “De in het meetrapport genoemde vierkante meters zijn gekocht en meer niet. Ik zal de eis afwijzen.”

Dat achter elke succesvolle man een sterke vrouw staat (volgens sommigen: een verbaasde), bewees Ines Scherp. Stampvoetend verliet zij de zittingszaal. Teun de Boer en wij volgden op veilige afstand.

 

Deze column is geschreven voor Den Haag Centraal, waarin Raymond de Mooij maandelijks schrijft over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

 

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer