24 mei 2017

Te ruim concurrentiebeding ongeldig

Door Godelijn Boonman

Een zeer ruim en onduidelijk concurrentiebeding maakt een te grote inbreuk op vrije keuze van arbeid en kan om die reden buiten toepassing worden gelaten.

Wat speelde er feitelijk in deze zaak?

De werknemer is sinds 2013 als rayonleider werkzaam bij de Action. In 2016 heeft de werknemer aangekondigd zijn arbeidsovereenkomst op te willen zeggen omdat hij bij de A.S. Watsongroep (o.a. Trekpleister, Kruidvat en Prijzenmepper) in dienst wil treden. De werknemer heeft het aanbod om daar als Junior Districtsmanager leiding te geven aan een aantal Trekpleister-filialen. Action heeft vervolgens medegedeeld dat de A.S. Watsongroep onder het concurrentiebeding valt. Zij is niet bereid om de werknemer toestemming te geven voor de overstap.

Hoe luidde het concurrentiebeding?

“Het is Werknemer verboden zonder schriftelijke toestemming van Werkgever, zowel gedurende de dienstbetrekking als gedurende 1 jaar na het einde daarvan, binnen Nederland, België of enig ander land waarin vennootschappen uit de groep waartoe Werkgever behoort activiteiten verrichten, direct of indirect, nog voor zichzelf noch voor anderen, in enigerlei vorm werkzaam te zijn, betrokken te zijn, onderzoek of werkzaamheden te verrichten voor of een financieel belang te hebben bij, dan wel advies te geven of diensten te verlenen aan een onderneming of instelling die werkzaamheden verricht, adviezen geeft en/of diensten verleent, soortgelijk of aanverwant aan de activiteiten van Werkgever, waaronder in ieder geval is inbegrepen de discount of value retail branche.”.

Waarom hield de kantonrechter het beding in stand?

De kantonrechter heeft de term “discount of value retail branche” uitgelegd en met Action geoordeeld dat hier winkelketens onder vallen die producten tegen bodemprijzen verkopen, zoals Prijsmepper en Kruidvat. Omdat Trekpleister onder dezelfde juridische entiteit valt als deze bedrijven, sluit de rechter niet uit dat kennis over de Action-formule via de werknemer bij Kruidvat of Prijsmepper terecht zal komen indien hij voor Trekpleister gaat werken. Het concurrentiebeding wordt daarom niet geschorst.

Waarom schuift het Hof het concurrentiebeding toch terzijde?

Het hof overweegt dat het beding in dit geval zo breed is geformuleerd dat alle mogelijke concurrenten hieronder vallen. Action heeft niet nader uitgewerkt welke concurrenten verboden terrein zijn. Een interne lijst met opsomming van deze bedrijven is bewust niet gedeeld met de werknemers omdat Action geen valse verwachtingen wilde scheppen. Door deze handelswijze blijft voor werknemers alleen de tekst van het non-concurrentiebeding over dat letterlijk op een zeer groot aantal bedrijven ziet. Action heeft geen enkel redelijk belang bij een dergelijk ruim concurrentiebeding. De werknemers konden pas duidelijkheid krijgen over het bereik van het beding na een verzoek om toestemming om bij een derde in dienst te treden. De werknemer wordt hierdoor gedwongen om open kaart te spelen waardoor zijn belangen ernstig kunnen worden geschaad. Action had in plaats daarvan een niet uitputtende lijst kunnen verspreiden en daarbij aan kunnen geven dat hier geen absolute rechten aan ontleend kunnen worden omdat vergelijkbare (toekomstige) bedrijven ook onder het beding zullen vallen. Alles in afweging genomen, meent de rechter dat het concurrentiebeding gelet op de omstandigheden en belangen van partijen niet ziet op het beoogde dienstverband bij Trekpleister.

Hoe kunt u een concurrentiebeding zorgvuldig formuleren?

Werkgevers komen vaak een zeer breed concurrentiebeding overeen om hun eigen belangen te beschermen. Evenwel blijkt uit de uitspraak dat daar ook zeker nadelen aan kunnen kleven. Het verdient aanbeveling om het concurrentiebeding per functie zorgvuldig te formuleren, in te kleuren en te specificeren. Dat kan bijvoorbeeld plaatsvinden aan de hand van een lijst met bedrijven die jaarlijks herzien wordt. Op deze wijze wordt voorkomen dat het beding later door een rechter te ruim/breed gevonden wordt en om die reden (gedeeltelijk) terzijde wordt geschoven.

Heeft u een vraag over dit onderwerp dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Advocaat/partner

Godelijn Boonman richt zich al meer dan 25 jaar volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen.

Gerelateerde blogs

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer