29 april 2019

Tellen deze 5 componenten mee bij het berekenen van het vakantieloon?

Door Amber Willemsen

Vroeger was het relatief eenvoudig om het vakantieloon te bepalen.

Over het algemeen was dit bedrag gelijk aan het basisloon vermeerderd met de vakantietoeslag. Tegenwoordig zijn er veel meer soorten beloningen, waarbij de vraag is of u die allemaal moet (door)betalen tijdens de vakantie en bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een bonus of een autovergoeding. Rekent u deze mee bij het berekenen van het vakantieloon?

Algemene uitgangspunten

Allereerst zet ik de algemene uitgangspunten op een rij die gelden voor elk type vakantiedag dat contractueel is overeengekomen.

  • Tot het vakantieloon behoort in elk geval het basisloon vermeerderd met de vakantietoeslag.
  • Verder geldt dat alle componenten die rechtstreeks samenhangen met de werkzaamheden van de medewerker tot het vakantieloon behoren.
  • Incidentele onkostenvergoedingen vallen niet onder het vakantieloon.

De wet biedt helaas verder niet veel aanknopingspunten om het vakantieloon te bepalen. De rechtspraak biedt hier wél enkele handvatten voor. Hieronder bespreek ik – naar aanleiding van deze rechtspraak – 5 componenten die u wel of niet dient mee te rekenen bij het berekenen van het vakantieloon.

1. Dertiende maand/eindejaarsuitkering

De rechtspraak is eenduidig over de dertiende maand. De dertiende maand is onderdeel van het vakantieloon. Dit geldt overigens ook voor een vaste eindejaarsuitkering.

2. Weekenddiensten

Als een medewerker structureel vergoedingen ontvangt voor onregelmatige, avond-, nacht- en weekenddiensten, moet u deze ook meerekenen. Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft bepaald dat dit ook geldt als dit in strijd is met de toepasselijke cao.

3. Bonussen

Over het algemeen oordelen rechters dat de bonussen ook een component zijn van het vakantieloon. Een bonus kan aan allerlei variabelen zijn gekoppeld, zoals de prestaties van de organisatie, van de medewerker of een combinatie daarvan. De rechtspraak is niet eenduidig over de periode die moet worden aangewezen om de gemiddelde hoogte van dergelijke bonussen te bepalen. De periodes variëren tussen de drie en zes jaar.

4. Autovergoeding

Een autovergoeding wordt normaliter ook aangemerkt als een onderdeel van het vakantieloon. De rechtspraak is echter niet eenduidig over de vraag of een leaseauto (met of zonder privégebruik) onderdeel is van het vakantieloon.

5. Pensioenpremie

Rechters oordelen ook verschillend over het werkgeversdeel pensioenpremie. In sommige uitspraken wordt dit gezien als onderdeel van het vakantieloon, maar in andere uitspraken juist niet.

Conclusie

Hoewel de rechtspraak over sommige componenten consistent is, geeft die voor de andere bovengenoemde componenten een wisselend beeld. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beoordelen wat onder het vakantieloon valt in de betreffende situatie. Heeft u een vraag n.a.v. deze blog, neemt u dan gerust contact met mij op.

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

27 februari 2024

Moet ik mijn medewerkers doorbetalen tijdens een sabbatical?

Heeft één van uw werknemers een sabbatical aangevraagd en wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als werkgever? In deze blog leg ik u uit waar u rekening mee dient te houden.

Lees meer

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

15 februari 2024

Gratis vakantie tijdens ziekte?

Ziekte en vakantie: een onderwerp waar menig werkgever wel eens mee te maken krijgt. Hoe werkt het als een werknemer ziek wordt vóór of tijdens zijn vakantie en hoe zit het dan met afboeken van vakantiedagen?

Lees meer