19 september 2017

Telt iedere bonus mee voor het berekenen van de transitievergoeding?

Door Godelijn Boonman

Tot voor kort dachten we allemaal dat iedere bonus meetelde voor het berekenen van de transitievergoeding.

Maar, recente jurisprudentie – zowel een kantonrechter als een Hof – bevestigt deze zienswijze niet. In deze blog vertel ik u hier meer over.

Hoe zat het ook alweer met het berekenen van de transitievergoeding?

Het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding, verder uitgewerkt in de Regeling looncomponenten en arbeidsduur, geeft aan dat de transitievergoeding afhankelijk is van een aantal looncomponenten.
Die zijn:

  1. Het basis maandsalaris;
  2. De vakantietoeslag;
  3. Overeengekomen vaste looncomponenten in de laatste 12 maanden (overwerkvergoeding of ploegentoeslag);
  4. Overeengekomen variabele looncomponenten in de laatste 36 maanden, zoals bonussen, winstuitkeringen of eindejaarsuitkeringen.

Overeengekomen variabele looncomponenten

Nu gaat het om de term “overeengekomen variabele looncomponenten”. De looncomponenten tellen dus alleen mee als deze afgesproken zijn. Voorwaarde is ook dat de looncomponenten afhankelijk moeten zijn van het presteren van de werknemer, van het resultaat van het bedrijf of een combinatie van de twee.

De discretionaire bonus

Dit betekent dat een discretionaire bonus niet meetelt voor de transitievergoeding. Als een werknemer jaarlijks zomaar een bonus krijgt overgemaakt, dan is die bonus niet overeengekomen. Ook is deze bonus niet afhankelijk van het presteren van de werknemer of het resultaat van het bedrijf. De werkgever beslist dan eenzijdig over de eventuele toekenning en hoogte daarvan. Let dus op, zowel werkgevers als werknemers, alleen overeengekomen bonussen tellen mee voor de transitievergoeding.

Heeft u specifieke vragen over dit onderwerp óf andere arbeidsrecht vragen? Dan kunt u altijd contact met mij opnemen. U kunt mij bereiken via de gegevens aan de rechterzijde van deze pagina.

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Advocaat/partner

Godelijn Boonman richt zich al meer dan 20 jaar volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer