20 augustus 2020

U heeft besloten dat u wilt scheiden: hier moet u aan denken

Door Susan Meijler

Het besluit is genomen: u wilt scheiden. Waar te beginnen?

Zodra het besluit is genomen, komt er veel op u af. Er zal veel geregeld moeten gaan worden. Wat gebeurt er met het huis? Wat wordt er geregeld voor de kinderen? Moet er partneralimentatie betaald worden? En zo zijn er nog veel meer vragen waar over nagedacht dient te worden. Deze afspraken dienen vervolgens vastgelegd te worden in en een echtscheidingsconvenant en als er kinderen bij zijn betrokken, zullen de afspraken voor wat betreft de kinderen (zorg- en contactregeling, kinderalimentatie e.d.) vastgelegd moeten worden in een ouderschapsplan.

Ouderschapsplan

Voordat een advocaat wordt geraadpleegd is het verstandig om alvast na te denken over wat er geregeld moet worden en indien mogelijk met uw partner al afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Zeker in het geval van minderjarige kinderen is het verstandig om een goede regeling in het belang van de kinderen af te spreken. Die afspraken dienen te worden opgenomen in een ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de zorg- en contactregeling, bij wie het kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft, welk bedrag aan kinderalimentatie betaald gaat worden en ook bijvoorbeeld wat er gebeurt als een ouder wil verhuizen, de schoolkeuze en wat de afspraken zijn voor wat betreft een ziek kind. Het is van belang dat in dit ouderschapsplan de afspraken duidelijk worden vastgelegd zodat eventuele problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook zal er goed nagedacht moeten worden hoe de kinderen worden geïnformeerd omtrent de scheiding. Een ouderschapsplan is verplicht bij het verkrijgen van een echtscheiding.

 

Huwelijkse voorwaarden of (beperkte) gemeenschap van goederen?

Uiteraard dienen er ook afspraken gemaakt te worden over de financiële afwikkeling. Zijn er huwelijkse voorwaarden of bent u gehuwd in (beperkte) gemeenschap van goederen? Afhankelijk van de inhoud van eventuele huwelijkse voorwaarden, zal er bekeken moet worden wat er verdeeld/verrekend moet worden. In geval van een “oude” gemeenschap van goederen, zal alles in principe bij helfte verdeeld dienen te worden. Als u na 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan is dit de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles dat voor het huwelijk alleen van u was, van u blijft. In de huwelijkse voorwaarden kan van de wettelijke gemeenschap van goederen worden afgeweken. Zo kunnen er ook afwijkende afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen en een uitsluiting van elke gemeenschap van goederen, hetgeen betekent dat wat van u is, ook van u blijft.

Partneralimentatie

Een niet onbelangrijk onderdeel is de partneralimentatie. Door een advocaat zal een berekening gemaakt kunnen worden of en zo ja hoeveel partneralimentatie door de één aan de ander betaald zal moeten worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe uw inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de inkomsten en uitgaven van uw partner. Maar ook andere factoren zijn bij de bepaling van de hoogte van het bedrag van belang.

Echtscheidingsconvenant

De afspraken die gemaakt worden over de (financiële) afwikkeling van de echtscheiding dienen te worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Zo wordt in het echtscheidingsconvenant onder andere opgenomen of en zo ja hoeveel en hoelang er partneralimentatie betaald dient te worden, wat er gebeurt met het pensioen, of de woning wordt verkocht of wordt toebedeeld aan één van de partners en wat dat financieel betekent.

Zowel het ouderschapsplan als het echtscheidingsconvenant zullen tezamen met het verzoekschrift tot echtscheiding door de advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Indien overeenstemming niet mogelijk is, zal een procedure op tegenspraak gevoerd moeten worden en zullen de partners een eigen advocaat moeten inschakelen.

Wat kunt u doen ter voorbereiding op uw eerste gesprek bij een advocaat?

U kunt alvast op papier zetten welke vermogensbestanddelen er zijn. Daarbij kunt u denken aan de woning, auto’s, bankrekeningen en inboedel. Maar natuurlijk ook aan eventuele schulden, zoals de hypotheek of leningen die u of uw partner bent/is aangegaan. Het is ook aan te raden om de waarde van de diverse vermogensbestanddelen te achterhalen.

Daarnaast is het verstandig om een overzicht te maken van de huidige vaste lasten, voor zowel uzelf, het huis, als de kosten van de kinderen, zodat een berekening van de eventuele te betalen kinder- en partneralimentatie gemaakt kan worden.

Verder kunt u alvast proberen om met uw partner om tot overeenstemming te komen voor wat betreft de financiële afwikkeling van de echtscheiding, maar ook zeker met betrekking tot de afspraken over de kinderen. Ook dient de kinderen verteld te worden dat de ouders uit elkaar gaan. De kinderen zullen graag willen weten waar ze gaan/blijven wonen en hoe vaak ze de andere ouder kunnen gaan zien. Het is daarom verstandig om de kinderen pas te informeren als u beiden duidelijkheid heeft hoe één en ander er voor hen uit gaat zien.

De afspraak met de advocaat

Indien u met uw partner tot afspraken bent gekomen, kan ervoor worden gekozen om gezamenlijk één advocaat in te schakelen. Dan kan het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant tezamen met een gemeenschappelijk verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank.

In het geval dat niet mogelijk blijkt om tot overeenstemming te komen, dan kunt u beiden een eigen advocaat inschakelen. Indien beide advocaten in overleg met u en uw partner niet tot een regeling kunnen komen, dan zal er een procedure op tegenspraak bij de rechtbank gevoerd moeten worden.

Het is aan te raden om de hierboven genoemde gegevens te verzamelen en die mee te nemen naar de bespreking met de advocaat, zodat de advocaat snel een zo helder mogelijke beeld heeft van de omvang en de afwikkeling van de echtscheiding. Heeft u een vraag over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met mij op.

Gratis adviesgesprek Dag van de Scheiding

Op vrijdag 11 september is de Dag van de Scheiding. Op deze dag kunt u kosteloos informatie over scheiding inwinnen bij onze gespecialiseerde advocaten. Wij bieden u een vrijblijvend adviesgesprek aan van 30 minuten.

 

Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. 

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.