24 september 2021

Vanaf 2022: onbelaste thuiswerkvergoeding voor werknemer

Door Amber Willemsen

Ook na de coronacrisis zal het thuiswerken een blijvertje zijn.

Vaak in combinatie met werken op kantoor: het hybride werken. De regering heeft daarom afgelopen dinsdag, op Prinsjesdag, de mogelijkheid van het aanbieden van een onbelaste thuiswerkvergoeding door de werkgever geïntroduceerd.

Voorstel wetgever

Per 1 januari 2022 wordt het mogelijk om aan een werknemer die thuiswerkt een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag toe te kennen. De werkgever hoeft geen loonbelasting te betalen voor deze thuiswerkvergoeding. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer. Op een dag dat de werknemer thuis werkt en een thuiswerkvergoeding ontvangt, kan de werknemer geen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding. Dit klinkt heel logisch, maar hoe kleed je dit als werkgever in?

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Het is mogelijk om met elke werknemer afzonderlijk vaste afspraken te maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt en op het werk komt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Als de hoeveelheid thuiswerkdagen incidenteel meer of minder is dan afgesproken, hoeft de vergoeding niet direct aangepast te worden. Bij een structurele verandering moet dit natuurlijk wel.

Als een werknemer zijn reiskosten vergoed krijgt, is dit een arbeidsvoorwaarde. De mogelijkheid om een thuiswerkvergoeding aan te bieden in plaats van of naast een reiskostenvergoeding houdt een wijziging van die arbeidsvoorwaarde in. Deze wijziging zal dus in eerste plaats ter instemming voorgelegd moeten worden aan de betreffende werknemer. Ook bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid tot eenzijdige wijziging. Hiervoor verwijs ik u naar ons artikel over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. 

Reiskosten- en thuiswerkregeling

De meeste werkgevers hebben wel afspraken gemaakt met hun werknemers over het vergoeden van reiskosten, maar (nog) niet over het vergoeden van thuiswerkkosten. In een regeling voor vergoeding van reiskosten is vaak opgenomen dat een bedrag wordt gerekend per gereisde kilometer of dat een vaste vergoeding periodiek wordt uitgekeerd. Dit laatste is alleen mogelijk als de werknemer op overwegend één plaats werkzaamheden verricht. Met de mogelijkheid van thuiswerken, zal het een en ander in deze regelingen moeten veranderen.

Als uw bedrijf niet een dergelijke regeling kent, is het verstandig om nieuwe afspraken over de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding vast te leggen. Dit kan met iedere werknemer afzonderlijk, maar ook in een overkoepelende regeling. Betrek hierbij óók de ondernemingsraad.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing die het beste bij úw bedrijf past. Neem gerust contact met mij op. 

 

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer