24 september 2021

Vanaf 2022: onbelaste thuiswerkvergoeding voor werknemer

Door Amber Willemsen

Ook na de coronacrisis zal het thuiswerken een blijvertje zijn.

Vaak in combinatie met werken op kantoor: het hybride werken. De regering heeft daarom afgelopen dinsdag, op Prinsjesdag, de mogelijkheid van het aanbieden van een onbelaste thuiswerkvergoeding door de werkgever geïntroduceerd.

Voorstel wetgever

Per 1 januari 2022 wordt het mogelijk om aan een werknemer die thuiswerkt een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag toe te kennen. De werkgever hoeft geen loonbelasting te betalen voor deze thuiswerkvergoeding. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer. Op een dag dat de werknemer thuis werkt en een thuiswerkvergoeding ontvangt, kan de werknemer geen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding. Dit klinkt heel logisch, maar hoe kleed je dit als werkgever in?

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Het is mogelijk om met elke werknemer afzonderlijk vaste afspraken te maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt en op het werk komt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Als de hoeveelheid thuiswerkdagen incidenteel meer of minder is dan afgesproken, hoeft de vergoeding niet direct aangepast te worden. Bij een structurele verandering moet dit natuurlijk wel.

Als een werknemer zijn reiskosten vergoed krijgt, is dit een arbeidsvoorwaarde. De mogelijkheid om een thuiswerkvergoeding aan te bieden in plaats van of naast een reiskostenvergoeding houdt een wijziging van die arbeidsvoorwaarde in. Deze wijziging zal dus in eerste plaats ter instemming voorgelegd moeten worden aan de betreffende werknemer. Ook bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid tot eenzijdige wijziging. Hiervoor verwijs ik u naar ons artikel over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. 

Reiskosten- en thuiswerkregeling

De meeste werkgevers hebben wel afspraken gemaakt met hun werknemers over het vergoeden van reiskosten, maar (nog) niet over het vergoeden van thuiswerkkosten. In een regeling voor vergoeding van reiskosten is vaak opgenomen dat een bedrag wordt gerekend per gereisde kilometer of dat een vaste vergoeding periodiek wordt uitgekeerd. Dit laatste is alleen mogelijk als de werknemer op overwegend één plaats werkzaamheden verricht. Met de mogelijkheid van thuiswerken, zal het een en ander in deze regelingen moeten veranderen.

Als uw bedrijf niet een dergelijke regeling kent, is het verstandig om nieuwe afspraken over de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding vast te leggen. Dit kan met iedere werknemer afzonderlijk, maar ook in een overkoepelende regeling. Betrek hierbij óók de ondernemingsraad.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing die het beste bij úw bedrijf past. Neem gerust contact met mij op. 

 

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer