1 maart 2010

Vechten in Toga’ door Raymond de Mooij

Door Gilyan Parker

Het tweede boek van Raymond de Mooij van GMW Advocaten is verschenen in de boekhandels. 'Vechten in toga' is een bundeling van de columns in het Haagse katern van het Algemeen Dagblad.

De verhalen geven een inzage in het hectische leven van een advocaat met civiele procespraktijk. De verwikkelingen in en rond de rechtszaal zijn spannend, grappig en soms ontroerend. Ministers, oplichters, horecabazen, vastgoedondernemers en dames van plezier spelen de hoofdrol in de soms bizarre en ontluisterende verhalen. Op ludieke wijze wordt ook een schat aan juridische informatie gegeven.

Het boek is via de reguliere boekhandel te verkrijgen. De uitgeverij is Boom Juridische Uitgevers in Den Haag.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer