22 februari 2022

Vreselijke verhalen

Door Raymond de Mooij

In drie recente uitspraken tekent zich een nieuwe lijn af in de rechtspraak van de Raad van State.

De rechters toetsen voortaan uitvoeriger of de overheid bij een besluit de belangen van de burger wel genoeg heeft meegewogen. Met andere woorden, er wordt minder strak vastgehouden aan wet- en regelgeving. Dat gebeurt in de civielrechtelijke praktijk waarin ik opereer al jaren. Diverse wettelijke bepalingen kunnen door de rechter eenvoudig terzijde worden geschoven met bijvoorbeeld een verwijzing naar de ‘redelijkheid en billijkheid’. Lees hieronder enkele vreselijke verhalen.

Drugs en agressie

Er zijn met name in Rotterdam kantonrechters die er openlijk mee koketteren dat zij in huurzaken bij voorkeur de kant van de huurder kiezen. Als verhuurder sta je in procedures dan natuurlijk met drie-nul achter. Kortgeleden trad ik op voor een vastgoedondernemer die een in drugs handelende, agressieve huurder wilde laten ontruimen. De huurder kreeg tijdens de zitting uitgebreid de gelegenheid om te vertellen dat niet hij, maar juist zijn huisbaas zich had misdragen door hem in een procedure te betrekken. Hij voelde zich geschoffeerd en gediscrimineerd. Met zijn betoog raakte hij een gevoelige snaar bij de Rotterdamse kantonrechter. “Ik begrijp precies wat u bedoelt meneer,” snotterde zij met de man mee. “U moest eens weten hoe vaak ik hier dit soort vreselijke verhalen hoor.”

Stront op de muren

Medio januari werd de huurder van een winkelruimte in de Haagse Stationsbuurt tot ontruiming veroordeeld wegens wangedrag. De nacht voor de gedwongen ontruiming sloegen mannen van niet- westerse komaf de winkelruimte kort en klein. Ook smeerden zij stront op de muren. Mijn cliënte die de ruimte had verhuurd, moest de winkel volledig renoveren. Tijdens die operatie ontdekte een oplettende aannemer dat de gasleidingen op een ingenieuze wijze waren ingezaagd. Had iemand een sigaret opgestoken, dan zouden de werklui en de studenten die boven de winkel wonen er niet meer zijn geweest.

Een brandbom

In diezelfde week trad ik bij het hof Den Haag op tegen een huurder van een supermarkt. In verband met een schuld van vijftigduizend euro vorderde ik namens de verhuurder ontruiming. Was de zitting niet naar de zin van de huurder verlopen? Het is onbekend, maar een paar dagen later werd er ’s nachts een brandbom de lege supermarkt in gegooid. De voorpui van het pand werd eruit geblazen. Mensen die in de omgeving woonden, moesten op last van de politie hun huizen verlaten. Zou de Rotterdamse kantonrechter dergelijke vreselijke verhalen ook horen?

 

Heeft u juridische hulp nodig of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Raymond de Mooij schrijft maandelijks een column, zoals deze, voor Den Haag Centraal over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer

8 februari 2024

De klachtplicht

Het komt regelmatig voor dat een zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. Na de levering van een pand kan bijvoorbeeld sprake zijn van verborgen gebreken.

Lees meer