22 februari 2022

Vreselijke verhalen

Door Raymond de Mooij

In drie recente uitspraken tekent zich een nieuwe lijn af in de rechtspraak van de Raad van State.

De rechters toetsen voortaan uitvoeriger of de overheid bij een besluit de belangen van de burger wel genoeg heeft meegewogen. Met andere woorden, er wordt minder strak vastgehouden aan wet- en regelgeving. Dat gebeurt in de civielrechtelijke praktijk waarin ik opereer al jaren. Diverse wettelijke bepalingen kunnen door de rechter eenvoudig terzijde worden geschoven met bijvoorbeeld een verwijzing naar de ‘redelijkheid en billijkheid’. Lees hieronder enkele vreselijke verhalen.

Drugs en agressie

Er zijn met name in Rotterdam kantonrechters die er openlijk mee koketteren dat zij in huurzaken bij voorkeur de kant van de huurder kiezen. Als verhuurder sta je in procedures dan natuurlijk met drie-nul achter. Kortgeleden trad ik op voor een vastgoedondernemer die een in drugs handelende, agressieve huurder wilde laten ontruimen. De huurder kreeg tijdens de zitting uitgebreid de gelegenheid om te vertellen dat niet hij, maar juist zijn huisbaas zich had misdragen door hem in een procedure te betrekken. Hij voelde zich geschoffeerd en gediscrimineerd. Met zijn betoog raakte hij een gevoelige snaar bij de Rotterdamse kantonrechter. “Ik begrijp precies wat u bedoelt meneer,” snotterde zij met de man mee. “U moest eens weten hoe vaak ik hier dit soort vreselijke verhalen hoor.”

Stront op de muren

Medio januari werd de huurder van een winkelruimte in de Haagse Stationsbuurt tot ontruiming veroordeeld wegens wangedrag. De nacht voor de gedwongen ontruiming sloegen mannen van niet- westerse komaf de winkelruimte kort en klein. Ook smeerden zij stront op de muren. Mijn cliënte die de ruimte had verhuurd, moest de winkel volledig renoveren. Tijdens die operatie ontdekte een oplettende aannemer dat de gasleidingen op een ingenieuze wijze waren ingezaagd. Had iemand een sigaret opgestoken, dan zouden de werklui en de studenten die boven de winkel wonen er niet meer zijn geweest.

Een brandbom

In diezelfde week trad ik bij het hof Den Haag op tegen een huurder van een supermarkt. In verband met een schuld van vijftigduizend euro vorderde ik namens de verhuurder ontruiming. Was de zitting niet naar de zin van de huurder verlopen? Het is onbekend, maar een paar dagen later werd er ’s nachts een brandbom de lege supermarkt in gegooid. De voorpui van het pand werd eruit geblazen. Mensen die in de omgeving woonden, moesten op last van de politie hun huizen verlaten. Zou de Rotterdamse kantonrechter dergelijke vreselijke verhalen ook horen?

 

Heeft u juridische hulp nodig of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Raymond de Mooij schrijft maandelijks een column, zoals deze, voor Den Haag Centraal over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer