11 maart 2015

VvE Beurs Haaglanden op 19 maart 2015

Door Gilyan Parker

Op donderdag 19 maart 2015 vindt in de Grote Kerk in Den Haag van 11.00 uur tot 19.00 uur de VvE Beurs Haaglanden plaats. GMW Advocaten is op deze beurs van de partij.

Marie Christine Veltkamp-Van Paassen en Christian Malipaard zullen in de ochtend en middag een juridische workshop over het appartementsrecht verzorgen. Deze workshop zal een interactief karakter hebben en aan de hand van praktijkgevallen zullen de huidige rechten en verplichtingen van VvE’s, beheerders en appartementseigenaren worden besproken. Ook de voorgenomen plannen van minister Blok van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zullen de revue passeren. GMW Advocaten zou u graag ontmoeten op de VvE Beurs Haaglanden. U bent van harte uitgenodigd om één van onze workshops bij te wonen. U kunt zich voor de beurs aanmelden via de website van de VvE Beurs Haaglanden, alwaar u een gratis toegangsbewijs kunt bestellen: www.vvebeurshaaglanden.nl.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer