28 april 2022

Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?

Door Koen Vermeulen

Een werkgever heeft veel zorg- en informatieplichten.

Één ervan is: de werknemer in staat stellen om vakantie met behoud van loon op te nemen. Ook moet een werkgever, de werknemer er tijdig op wijzen dat niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen. Openstaande wettelijke vakantiedagen van 2021 vervallen op 1 juli a.s. Het is dus nú het moment voor de werkgever om de werknemers daarop te wijzen. Dit kan simpelweg via een intranetbericht of e-mail. Waarom is dat zo belangrijk?

Voorkomen van claim tot betaling vakantiedagen

De werkgever die tijdig aan die zorg- en informatieplicht voldoet, voorkomt dat de werknemer later nog een claim kan indienen voor een vergoeding. Deze vergoeding heeft de waarde van die vakantiedagen. Als een werkgever al enkele jaren de werknemer niet waarschuwt voor het vervallen van de vakantiedagen, dan kan de werkgever jaren later tienduizenden euro’s moeten betalen wegens nog openstaande vakantiedagen. Met name rechters in Den Haag hebben in 2021 en 2022 werknemers daarbij in het gelijk gesteld.

Verval van wettelijke vakantiedagen

Hoofdregel van de wet is dat een werknemer binnen zes maanden na het einde van een kalenderjaar, de wettelijke vakantiedagen uit dat kalenderjaar moet hebben opgenomen (dat zijn er 20 bij een fulltime dienstverband). Anders vervallen die dagen zegt de wet, dus dan is de werknemer die dagen kwijt. Die hoofdregel lijkt simpel. Europese rechtspraak zegt al enige tijd dat dit automatische verval, na 1 juli van het volgende jaar dus, alléén geldt als de werkgever tijdig voor die datum de werknemer heeft gewezen op dat mogelijke verval én de werknemer in staat heeft gesteld die wettelijke vakantiedagen nog op te nemen. Niet voldoen aan die informatieplicht, betekent dus geen verval van wettelijke vakantiedagen.

Verjaring van wettelijke vakantiedagen

Hoe zit het dan met verjaring van niet vervallen wettelijke vakantiedagen? Een andere regel uit de vakantiewetgeving is namelijk dat niet opgenomen vakantiedagen na vijf jaar verjaren; de werknemer is zijn opgespaarde vakantiedagen dan in ieder geval na vijf jaar kwijt. Ook die hoofdregel lijkt simpel. Maar rechters hebben afgelopen tijd geoordeeld dat als een werkgever niet aan genoemde informatieplicht over het verval heeft voldaan, de werkgever zich niet na vijf jaar kan beroepen op verjaring. Dus dan geen verval en geen verjaring van wettelijke vakantiedagen, omdat volgens die rechters de Nederlandse wetgeving strijdig is met Europees recht over het recht op vakantie. Anders gezegd: de werknemer heeft ook recht op wettelijke vakantiedagen die langer dan vijf jaar geleden zijn opgebouwd en nog openstaan.

Eindafrekening vakantiedagen van tienduizenden euro’s

Dit lijkt theoretisch, maar dat is het niet. In een procedure tegen een advocatenkantoor oordeelde het Gerechtshof Den Haag op 16 november 2021 dat door het verzaken van de informatieplicht, dit kantoor als werkgever de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen over 2012-2019 moest betalen. Er was geen sprake van verval en ook niet van verjaring. Op 30 maart 2022 wees de Kantonrechter Den Haag zelfs een vordering tot betaling van wettelijke vakantiedagen toe over meer dan tien jaar. Ook daarbij was die vordering niet vervallen of verjaard. Dit kwam doordat de werkgever de werknemer niet de mogelijkheid had gegeven om betaalde vakantie op te nemen. Ook had deze niet duidelijk geïnformeerd over het mogelijke verval daarvan. In de laatste zaak ging het om een na te betalen bedrag van € 42.000 bruto.

Tip: Wijs werknemer op opnemen wettelijke vakantiedagen

Wij adviseren werkgevers dus om alle werknemers er deze maanden op te wijzen dat de wettelijke vakantiedagen over 2021 per 1 juli 2022 gaan vervallen. Daarbij moeten zij ook de kans krijgen om die dagen op te nemen.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

27 februari 2024

Moet ik mijn medewerkers doorbetalen tijdens een sabbatical?

Heeft één van uw werknemers een sabbatical aangevraagd en wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als werkgever? In deze blog leg ik u uit waar u rekening mee dient te houden.

Lees meer

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

15 februari 2024

Gratis vakantie tijdens ziekte?

Ziekte en vakantie: een onderwerp waar menig werkgever wel eens mee te maken krijgt. Hoe werkt het als een werknemer ziek wordt vóór of tijdens zijn vakantie en hoe zit het dan met afboeken van vakantiedagen?

Lees meer