14 maart 2011

Week van het Testament (18 t/m 23 april)

Door Gilyan Parker

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden: een wereld van verschil voor de afwikkeling van een nalatenschap en de erfbelasting.

Wij maken het dagelijks mee: cliënten die niet meer weten welke bepalingen er in hun huwelijkse voorwaarden of testament staan of zich realiseren dat de (financiële) gevolgen van die bepalingen inmiddels volstrekt ongewenst zijn. Debet hieraan zijn de ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving, alsook veranderingen in de privé- of zakelijke omstandigheden.

Zorg dat u op de hoogte bent én blijft, zodat u weet wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. Het is daarom raadzaam uw huwelijkse voorwaarden en testament, bij voorkeur in samenhang, regelmatig te laten screenen door een van onze erfrechtadvocaten. Zij weten als geen ander hoe de rechter in de praktijk omgaat met de afwikkeling van een nalatenschap en met een echtscheiding.

Ú bent degene die ervoor kan zorgen dat uw nalatenschap op de door u gewenste wijze wordt verdeeld. Voorkom daardoor familieruzies, financiële problemen en teleurstellingen.

Voor een advies (eerste half uur gratis) kunt u contact opnemen met Marieke Morshuis (hoofd sectie erfrecht).

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 oktober 2023

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

Indien u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, is het goed mogelijk dat de erflater of schenker een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn of haar testament en aan de schenking heeft verbonden.

Lees meer

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer