19 januari 2012

Weer nieuwe ontwikkelingen in het internationaal familierecht

Door Gilyan Parker

Er lijkt geen eind te komen aan de voortdurende stroom van wetswijzigingen binnen het (internationaal) familierecht.

Aan de per 1 januari 2012 in werking getreden wet op de aanpassing van de gemeenschap van goederen heb ik al in eerdere weblogs aandacht besteed.

Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen deel 1

– Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen deel 2

– Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen deel 3.

Recente wetswijzigingen

Daarnaast heeft de Centrale Autoriteit op 1 januari 2012 haar monopoliepositie verloren in kinderontvoeringszaken en geldt nog niet zo lang voor ‘nieuwe’ geschillen de nieuwe alimentatie verordening en het nieuwe kinderbeschermingsverdrag (zie mijn weblog Nieuwe internationale wetgeving familierecht).

Boek 10 BW

Een grootscheepse wetswijziging is de invoering van boek 10 BW. Dit deel van het burgerlijk wetboek buigt zich over het internationaal privaatrecht in algemene zin en is hoofdzakelijk een codificatie van verschillende bestaande regelingen voor het internationaal privaatrecht. Dat beperkt zich zeker niet alleen tot het internationaal familierecht, maar is ook van belang voor het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, vastgoedrecht, overeenkomstenrecht etc. Ik wil u in deze weblog onder de aandacht brengen wat de belangrijkste wijziging is binnen het internationaal echtscheidingsrecht. Dat is de invoering van artikel 10:56 BW.

Dit artikel bepaalt dat indien een verzoek tot echtscheiding in Nederland wordt ingediend, als hoofdregel geldt dat de vraag of de echtscheiding uitgesproken kan worden, beantwoord wordt aan de hand van het Nederlandse recht, tenzij partijen anders overeenkomen. Voorheen gold een drietrapsraket waarbinnen de nationaliteit en de gewone verblijfplaats van de echtgenoten van belang was om het toepasselijk recht te kunnen bepalen. Voor bijvoorbeeld gehuwde expats die van echt willen scheiden, geldt nu voortaan dat Nederlands recht toepasselijk is op een verzoek tot echtscheiding, ook al hebben zij beiden een andere gemeenschappelijke nationaliteit. Op andere familierechtelijke gebieden blijven de regels in de hoofdlijn eender, behoudens wat kleinere wijzigingen. De regels zijn nu alleen terug te vinden in één wetboek in plaats in een wirwar van verschillende kleinere wetten. Voorop blijft wel staan dat verordeningen uit Europa en internationale verdragen voorrang blijven houden op boek 10 BW. Als een onderwerp in een verordening of verdrag is geregeld, is boek 10 BW niet van toepassing.

Indien u meer wil weten over boek 10 BW of andere ontwikkelingen op het gebied van het (internationaal) familierecht kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

Gilyan Parker