27 maart 2017

Werkgever kan betaalde transitievergoeding terug krijgen

Door Koen Vermeulen

Het zal één van de laatste wetsvoorstellen van Minister Asscher zijn, wel een belangrijke voor werkgevers.

Werkgevers kunnen de transitievergoeding die is betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, terug krijgen van UWV. Dat kan vanaf 2019.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Is en blijft de transitievergoeding verschuldigd bij ontslag na 2 jaar ziekte?

Ja, dat verandert niet door dit wetsvoorstel. Hoewel de Raad van State adviseerde dat recht wél af te schaffen. Dus bij een ontslag na twee jaar ziekte, houdt de werknemer recht op de transitievergoeding. Wat nu al geldt en ook niet verandert, is dat die vergoeding moet worden berekend over het oorspronkelijk 100%-salaris, dus niet over bijvoorbeeld het ziektesalaris van 70%.

Wanneer krijgt de werkgever de betaalde transitievergoeding terug?

  • Bij een betaalde transitievergoeding bij niet-verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer
  • Bij een betaalde transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte
  • De route van ontslag maakt niet uit: zowel bij beëindiging via een vaststellingsovereenkomst, als via UWV of kantonrechter, steeds krijgt de werkgever de betaalde transitievergoeding terug

Hoe krijgt de werkgever de betaalde transitievergoeding terug?

De werkgever vraagt de compensatie voor de betaalde transitievergoeding bij UWV aan. Dat moet binnen zes maanden na betaling van de vergoeding, althans binnen zes maanden na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel (naar verwachting 2019).

Kan de werkgever ook vóór 2019 betaalde transitievergoeding terug krijgen?

Ja, de vanaf 1 juli 2015 door de werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid betaalde transitievergoeding kan bij UWV worden terug gevraagd. Het is dus van belang de administratie van betaalde transitievergoeding op orde te hebben, om in 2019 de compensatie van UWV te kunnen krijgen.

Hoe zit het met de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte?

Dat heeft de minister bewust buiten dit wetsvoorstel gelaten. Daarover komt in 2017 een advies van de SER en dat wordt zeker een thema voor het nieuwe kabinet. Mogelijk dat aanpassing van die loondoorbetalingsplicht bij ziekte nog een rol gaat spelen bij de behandeling van dit wetsvoorstel over compensatie voor betaalde transitievergoeding. Wij houden u op de hoogte!

Deze blog is gereviewd en geüpdatet op 23 oktober 2020. 

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer