26 november 2014

Werkvergunning geldig in alle EU lidstaten

Door Gilyan Parker

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan t.b.v. de Europese grensoverschrijdende dienstensector.

In het arrest oordeelde het Hof dat het Ministerie van Sociale Zaken (Inspectie SZW) ten onrechte een boete heeft opgelegd aan een in Nederland gevestigde onderneming die geen werkvergunning had aangevraagd voor werknemers uit niet-EU-landen die legaal in een EU lidstaat werken en wonen. Het Hof stelt dat de Nederlandse eis voor een tewerkstellingsvergunning het Europese principe van vrij verkeer en het verrichten van werkzaamheden hiermee belemmert. Eveneens blijkt dat op grond van deze uitspraak van het Hof er evenmin een tewerkstellingsvergunning mag worden gevraagd in het geval van uitzendarbeid.  Wel moeten de werkzaamheden in Nederland tijdelijk zijn en de dienstverlener moet zijn hoofdactiviteiten uitvoeren in de Lidstaat van vestiging. Notificatie van de werkzaamheden bij het UWV is voldoende. Boetes die eerder in deze situaties waren opgelegd, kunnen worden teruggevorderd. De Nederlandse overheid is echter van mening dat deze uitspraak ingaat tegen het principe van gelijk loon voor gelijk werk, nu hierdoor goedkope arbeidskrachten van buiten de EU zonder problemen in Nederland aan de slag kunnen gaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Europese en nationale regels aan te passen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer