26 november 2014

Werkvergunning geldig in alle EU lidstaten

Door Gilyan Parker

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan t.b.v. de Europese grensoverschrijdende dienstensector.

In het arrest oordeelde het Hof dat het Ministerie van Sociale Zaken (Inspectie SZW) ten onrechte een boete heeft opgelegd aan een in Nederland gevestigde onderneming die geen werkvergunning had aangevraagd voor werknemers uit niet-EU-landen die legaal in een EU lidstaat werken en wonen. Het Hof stelt dat de Nederlandse eis voor een tewerkstellingsvergunning het Europese principe van vrij verkeer en het verrichten van werkzaamheden hiermee belemmert. Eveneens blijkt dat op grond van deze uitspraak van het Hof er evenmin een tewerkstellingsvergunning mag worden gevraagd in het geval van uitzendarbeid.  Wel moeten de werkzaamheden in Nederland tijdelijk zijn en de dienstverlener moet zijn hoofdactiviteiten uitvoeren in de Lidstaat van vestiging. Notificatie van de werkzaamheden bij het UWV is voldoende. Boetes die eerder in deze situaties waren opgelegd, kunnen worden teruggevorderd. De Nederlandse overheid is echter van mening dat deze uitspraak ingaat tegen het principe van gelijk loon voor gelijk werk, nu hierdoor goedkope arbeidskrachten van buiten de EU zonder problemen in Nederland aan de slag kunnen gaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Europese en nationale regels aan te passen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer