9 september 2019

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans; de wijzigingen op een rij

Door Godelijn Boonman

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen.

Het is de bedoeling dat de wijzigingen ingaan per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Cumulatiegrond

Er wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Op basis van deze i-grond moet het simpeler worden om werknemers te ontslaan. Momenteel moet er sprake zijn van minimaal één voldragen ontslaggrond.  Ontslag wordt straks ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, ook al vormen die ieder voor zich onvoldoende grond voor ontslag. Ter compensatie kan de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgen.

Transitievergoeding

Momenteel bestaat er pas recht op een transitievergoeding na twee jaar dienstverband. Dit wordt gewijzigd. Werknemers krijgen voortaan vanaf hun eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op de vergoeding, dus ook als de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd.

Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd. Voor alle werknemers geldt dat zij na tien jaar dienstverband slechts 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar krijgen. Momenteel bestaat er na tien jaar recht op 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar.

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Ketenregeling

Op dit moment is het mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten aan te gaan voor de duur van maximaal twee jaar. Deze duur wordt verruimd naar drie jaar.

Daarnaast wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan, het zogeheten seizoenswerk.

Tot slot komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Oproepkrachten

Ook op dit gebied zal er veel gewijzigd worden. De WAB bepaalt dat een oproepkracht met een flexibel contract (nuluren- of een min/maxcontract) alleen verplicht is om te komen als hij minimaal vier dagen ervoor schriftelijk wordt opgeroepen. Zegt de werkgever minder dan vier dagen voor de oproep af, dan heeft de oproepkracht recht op uitbetaling van het gemiste loon.

Als de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, dan heeft de werknemer recht op een contract voor het aantal uur dat het jaar ervoor gemiddeld is gewerkt. Zolang een dergelijk aanbod uitblijft, heeft de werknemer toch recht op loon over deze uren.

Payrollers

De WAB geeft payrollers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (primair en secundair) als de eigen werknemers van de inlener. Dit geldt dus niet alleen voor het salaris maar ook voor de bonus, een dertiende maand en bijvoorbeeld vakantiedagen. De pensioenregeling mag anders blijven maar moet “adequaat” zijn.

Premie WW-uitkering

Het sluiten van een vast contract wordt beloond. Voor tijdelijke en flexibele arbeidsovereenkomsten moet meer WW-premie betaald worden dan voor vaste contracten.

Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Er wordt gestreefd naar een behandeling en stemming van de WAB voor de wissel van de Eerste Kamer in juni.

Uiteraard houden wij u op de hoogte. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Advocaat/partner

Godelijn Boonman richt zich al meer dan 25 jaar volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen.

Gerelateerde blogs

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer

25 april 2024

Ik wil mijn werknemer ontslaan: waar moet ik op letten?

Ontslag van een werknemer is op grond van het Nederlandse arbeidsrecht niet zomaar toegestaan.

Lees meer

18 april 2024

Arbeidsconflict? Praktische tips voor werkgevers

Soms kunnen de gemoederen hoog oplopen op de werkvloer. Een (dreigend) arbeidsconflict kan een zeer stressvolle situatie opleveren. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Hieronder enkele praktische tips over hoe werkgevers het beste met een arbeidsconflict om kunnen gaan.

Lees meer