17 oktober 2011

Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht: stand van zaken

Door Gilyan Parker

De Minister van Justitie en Veiligheid, Ivo Opstelten, maakte onlangs bruut een einde aan het Wetsvoorstel Personenvennootschappen.

Het Wetsvoorstel werd ingetrokken. Het lijkt een ander wetsvoorstel dat in het kader van het plan om tot modernisering van het ondernemingsrecht te komen, al een tijdje voorligt, thans voortvarend te worden opgepakt.

Inmiddels is namelijk bekend geworden dat de Eerste Kamer, althans de Kamercommissie voor Justitie, op 22 november 2011 het voorbereidend onderzoek ten aanzien van het Wetvoorstel Flexibilisering BV-recht en de bijbehorende Invoeringswet zal aanvangen. Ik schreef al eerder over de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel (zie Flexibilisering BV-recht). In de praktijk bestond eerder de hoop dat dit wetsvoorstel al per 1 januari 2012 kracht van wet zou krijgen. Dat zal naar ik aanneem niet lukken. Bekend is namelijk dat er op een aantal punten door Eerste Kamer-fracties verschillend wordt gedacht over het voorstel. Desalniettemin is het vooralsnog de verwachting dat het voorstel relatief ongeschonden de eindstreep zal halen. Voor wat het waard is. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gilyan Parker