Faillissement

U kunt in twee hoedanigheden te maken krijgen met een faillissement: het faillissement van uw afnemers en debiteuren, of dat van uw eigen onderneming.

Faillissement

Als een van uw debiteuren failliet wordt verklaard, kunt u de negatieve gevolgen daarvan beperken door vooraf uw zaken goed te regelen. Door het maken van goede algemene voorwaarden en door te zorgen voor voortvarende incasso, eigendomsvoorbehouden, pandrechten of andere zekerheden. Zo kunt u als het onverhoopt echt mis gaat uw schade beperken. Ook door direct na faillietverklaring van uw debiteur snel op te treden, bijvoorbeeld door het inroepen van een retentierecht of het uitwinnen van uw pandrecht. Bij dreigend faillissement van uw eigen onderneming, kunt u de gevolgen voorkomen of beperken door herstructurering, een akkoord met uw crediteuren, herfinanciering en andere oplossingen zoals een doorstart.

De rol van de curator

De advocaten van de sectie insolventierecht hebben jarenlange ervaring als curator. Zodoende kennen wij als geen ander de gevolgen van een faillissement. Door te anticiperen kunnen wij uw positie verbeteren. Na faillissement van uw eigen onderneming of dat van een derde, staan wij u bij in de onderhandelingen met de curator.

 

Veelgestelde vragen

Advocaten

Christiaan Mensink
Mechteld van Veen-Oudenaarden
Martijn Dellebeke

Artikelen

Faillissement Kijkshop

Faillissement Kijkshop

Op 23 januari 2018 is Kijkshop BV, een landelijke ketens…

Cartoonisten moeten betalen voor teruggave van aan failliet stripmuseum uitgeleende werken

Cartoonisten moeten betalen voor teruggave van aan failliet stripmuseum uitgeleende werken

Op 25 juli 2017 is het Rotterdamse stripmuseum Strips! failliet…

De praktijk van pre-pack faillissementen eindigt

De praktijk van pre-pack faillissementen eindigt

Op 22 juni 2017 heeft het Europees Hof van Justitie…

Staat ondernemingsraad bij faillissement buiten spel?

Staat ondernemingsraad bij faillissement buiten spel?

Als de rechtbank een onderneming failliet verklaart, wordt een curator…

Alle artikelen