Stichting Nederlandse Draf- en Rensport weer zelfstandig

De taak van Christiaan Mensink als bewindvoerder van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) zit er weer op.

De surséance van betaling die vorig jaar is verleend en waarvoor geen verlenging is aangevraagd, liep op 9 juni 2010 af, hetgeen betekent dat de Stichting NDR vanaf die datum zelfstandig verder gaat. Net als vóór de surséance kan de Stichting NDR dus weer zelf handelen en betalingen verrichten.
Mede doordat de drafbaan Wolvega, die overigens na de zomer weer opengaat, is verkocht en de groep financiers terugbetaling van de resterende financiering nog enige tijd wil uitstellen, kan de Stichting NDR thans weer aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Zelfstandig en met een gezonde financiële positie. Wanneer de reorganisatie van de Stichting NDR helemaal afgerond is, zal de draf- en rensport ook voor de toekomst voortgezet en verbeterd kunnen worden.