15 juni 2023

Afkoop alimentatie

Door Lise-Milou Lagerwerf

Na echtscheiding kan het zijn dat een van de partners een onderhoudsverplichting heeft in de vorm van kinderalimentatie of partneralimentatie. Vaak wordt de alimentatie door de ene ex-partner maandelijks aan de andere ex-partner overgemaakt. Het is ook mogelijk om de alimentatie in één keer aan de ex-partner over te maken (afkoop of lump sum).

Afkoop in onderling overleg

Indien partijen in onderling overleg de gevolgen van de echtscheiding regelen en er een onderhoudsverplichting bestaat, gebeurt het regelmatig dat de onderhoudsplichtige partner de alimentatie in één keer aan de onderhoudsgerechtigde partner overmaakt. In de praktijk gebeurt dit vaker bij partneralimentatie dan bij kinderalimentatie. Het voordeel voor de alimentatiebetaler bij een afkoop is dat hij of zij in één keer van de onderhoudsverplichting af is. Voor de alimentatieontvanger biedt afkoop financiële zekerheid (de alimentatie kan in de toekomst niet lager worden) en het incassorisico wordt beperkt. Tegelijkertijd zitten er mogelijk ook nadelen aan een afkoop. Voor de betaler wordt geen rekening gehouden met een eventuele toekomstige slechtere financiële situatie: de afkoop kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. Andersom kan de bijdrage ook niet omhoog worden bijgesteld indien de financiële situatie van de betaler verbetert.

Verder is belangrijk om bij een afkoop partneralimentatie rekening te houden met het betalen van belasting. Een afkoopsom wordt vaak netto berekend. De ontvanger moet over het bedrag echter belasting betalen en de betaler kan het bedrag aftrekken. Hiervoor dient advies te worden ingewonnen bij een fiscalist en er moeten afspraken worden gemaakt over wie de belasting betaalt. Bij een afkoop van kinderalimentatie speelt dit probleem niet omdat hierover geen belasting wordt betaald.

Afkoop in een procedure bij de rechtbank niet mogelijk

Door de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2022:5120) is een verzoek om afkoop kinderalimentatie afgewezen. In deze procedure had de vrouw de rechtbank verzocht te bepalen dat de man werd veroordeeld om de kinderalimentatie doorberekend totdat het kind 18 jaar werd op een bedrag van € 30.125,55, in één keer te voldoen. Zij gaf hiervoor als argument dat er een incassorisico bestond, omdat de man in het buitenland woonde. De rechtbank overwoog dat in de wet staat dat bij de vaststelling van de kinderalimentatie moet worden beslist of dit bedrag wekelijks maandelijks of driemaandelijks wordt overgemaakt. Een beslissing over betaling in één keer is dus niet mogelijk. Het verzoek van de vrouw is afgewezen. Het verzoeken van een afkoop van de kinderalimentatie via de rechtbank is dus niet mogelijk.

Meer informatie

Heeft u een juridische vraag of wilt u meer informatie? Neem dan direct contact met ons op.

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Advocaat

Lise-Milou is gespecialiseerd in het familierecht. Haar focus ligt op (internationale) echtscheidingen.

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer