25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Door Rosemarie Post

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over het al dan niet mogen en kunnen gebruiken van een kindrekening in plaats van een bedrag aan kinderalimentatie te betalen. In deze blog wordt ingegaan op het verschil tussen kinderalimentatie en een kindrekening en de mogelijkheid om kinderalimentatie af te dwingen.

Het verschil

Een kindrekening en kinderalimentatie zijn beiden financiële regelingen die verband houden met de kosten voor het opvoeden en verzorgen van een kind, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen beide concepten.

Een kindrekening is een specifieke rekening waarop ouders geld storten om bij te dragen aan de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het geld op de kindrekening wordt (eventueel) door beide ouders gebruikt voor uitgaven zoals kleding, voedsel, onderwijs, medische zorg en andere behoeften van het kind. Ouders kunnen overeenkomen hoeveel ze bijdragen en hoe ze de kosten verdelen.

Alimentatie is een financiële bijdrage die de ene ouder betaalt aan de andere ouder van het kind na een scheiding of beëindiging van een relatie. Het doel van kinderalimentatie is dat de ouders gezamenlijk, naar evenredigheid van hun draagkracht, bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. De ouder die kinderalimentatie betaalt is daarnaast niet verplicht om nog andere kosten voor het kind te voldoen. Op het moment dat er een bedrag aan kinderalimentatie wordt betaald komen alle kosten voor het kind voor rekening van de ouder die de kinderalimentatie ontvangt.

Samengevat is een kindrekening een specifieke rekening waar ouders geld storten voor de directe kosten van het kind, terwijl alimentatie een (eventueel door de rechter vastgestelde) financiële bijdrage is van de ene ouder aan de andere ouder voor het levensonderhoud van een kind.

Is er een keuze mogelijk?

Ouders kunnen na beëindiging van hun relatie gezamenlijk kiezen voor een kindrekening of een door de ene ouder aan de andere ouder te betalen bedrag aan kinderalimentatie. Hierbij is belangrijk om aan te geven dat ouders alleen kunnen kiezen voor een kindrekening als beide ouders hiermee instemmen. Is dit niet het geval en geeft één van de twee ouders voorkeur aan een (formeel) vastgestelde kinderalimentatie, dan zal er door de ene ouder aan de andere ouder een bedrag aan kinderalimentatie moeten worden betaald. Dit uitgangspunt is recent bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland.

Uitspraak rechtbank

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 4 april 2024 (ECLI:NL:RBMNE:2024:2036) heeft de rechtbank benadrukt dat het niet mogelijk is om de bijdrage aan een kindrekening af te dwingen als een van de ouders hier niet langer aan wil meewerken. In deze zaak wil de vader de kinderrekening behouden in het kader van gelijkwaardig en volwaardig ouderschap. De rechtbank valt gelet op de strijd over de kinderrekening tussen de ouders echter terug op de wettelijke systematiek waarbij de vader kinderalimentatie aan de moeder betaalt.

De uitspraak weerspiegelt het principe dat ouders in eerste instantie gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kosten die gepaard gaan met de opvoeding en verzorging van hun kind. Het is wenselijk dat ouders in onderling overleg afspraken maken over hoe zij financieel bijdragen aan deze kosten. Echter, wanneer een van de ouders weigert om bij te dragen aan de kosten van het kind, kan dit leiden tot onderlinge strijd.

Er bestaat immers geen specifieke wettelijke grondslag die ouders verplicht om bij te dragen aan een kindrekening. Zonder een duidelijke wettelijke verplichting kan een bijdrage aan een kindrekening niet juridisch worden afgedwongen. Dit kan wel in het geval van kinderalimentatie, nu de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie in de wet is verankerd. Daarbij komt dat per kind de hoogte van de alimentatie kan worden getoetst aan de wettelijke maatstaven. Concluderend kan kinderalimentatie, in tegenstelling tot een bijdrage op een kindrekening, juridisch worden afgedwongen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over kinderalimentatie of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan direct contact ons op.

Rosemarie Post

Rosemarie Post

Advocaat

Rosemarie is advocaat binnen de sectie Familie en Erfrecht. Zij wordt ingeschakeld bij (internationale) echtscheidingen, omgangsregelingen en vraagstukken over gezag en alimentatie.

Gerelateerde blogs

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer