9 maart 2021

Avondklok

Door Raymond de Mooij

Op dinsdag 16 februari belde ik met een cliënt. Hij wilde een procedure beginnen tegen de gemeente Den Haag. “Bedenk goed waaraan je begint,” vertelde ik hem. “Een procedure tegen de gemeente of de staat win je vrijwel nooit.

Ik heb het idee dat rechters in dat soort zaken meestal de veilige weg kiezen. Als je al succes hebt en een besluit wordt door de rechter vernietigd, dan volgt er meestal een nieuw, aangepast besluit van het orgaan. En trek je uiteindelijk toch aan het kortste eind.” De verbinding was nog niet verbroken of mijn woorden werden gelogenstraft. Breaking news! Kortgedingrechter mr. Hoekstra-van Vliet had naar aanleiding van een vordering van Willem Engel (actiegroep Viruswaarheid) een streep door de bekritiseerde avondklok gehaald en dus juist niet de veilige weg gekozen. Rutte, Grapperhaus, het Outbreak Managment Team en Willem Engel zelf, iedereen was compleet verrast. Vervolgens ontrolde zich een scenario dat je in de dagelijkse juridische praktijk zelden ziet. De staat vroeg om een zogenaamd spoedappèl. Een dergelijk verzoek wordt niet vaak gehonoreerd, maar nu onmiddellijk. Bovendien werd binnen de kaders van dat spoedappèl om schorsing van de uitvoering van het eerdere kort geding vonnis gevraagd en wat bleek: de rechters van het hof Den Haag hadden diezelfde avond nog een gaatje in hun agenda gevonden om die vordering te behandelen. Onder leiding van de standvastige voorzitter mr. Tan-de Sonnaville ontspon zich een juridisch spektakel. Een schreeuwende Willem Engel, een wrakingsverzoek, de wrakingskamer die gelukkig al klaarzat om het verzoek af te wijzen, en als klap op de vuurpijl de entree van professor Jaap van Dissel. Hij kreeg onaangekondigd een podium om inhoudelijke wetenschappelijke punten te bepleiten, terwijl de procedure ging over een technisch-juridisch onderwerp.

Ondertussen schoven in de praatprogramma’s de ‘usual suspects’ aan: strafadvocaten en misdaadjournalisten, niet gehinderd door enige kennis van de materie. Ze keken geleerd, trokken hun zuinige mondjes en ontweken inhoudelijke vragen.

Nadat het hof Den Haag de schorsing van de uitvoerbaarheid van het kortgedingvonnis had bevolen, was het vervolg enigszins voorspelbaar. In allerijl werd een spoedwet in elkaar geflanst om de avondklok alsnog te legitimeren. Een week later vernietigde het hof Den Haag het eerdere kortgedingvonnis van de rechtbank. En zo bleef alles zoals het was. De avondklok tikte rustig door en Willem Engel trok toch aan het kortste eind.

Deze column is geschreven voor Den Haag Centraal, waarin Raymond de Mooij maandelijks schrijft over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

 

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer

8 februari 2024

De klachtplicht

Het komt regelmatig voor dat een zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. Na de levering van een pand kan bijvoorbeeld sprake zijn van verborgen gebreken.

Lees meer