26 januari 2023

De eerste rechtspraak inzake het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Door Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht. Op basis van dit besluit moet een verhuurder van woonruimte actief optreden in geval van constatering van een huurachterstand.

Hij/zij wordt geacht – na en aantal voorgeschreven aanschrijvingen aan huurder – de achterstand te melden bij de gemeente, met verschaffing van de gegevens van huurder. Door deze vroegsignalering kan dan aan de huurder eventueel schuldhulp worden verleend. De vraag is welke gevolgen het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft voor een vordering tot ontruiming wegens de huurachterstand?

Wat oordeelde de rechtbank?

Op 7 juli 2022 oordeelde de rechtbank Amsterdam in kort geding dat alléén al het feit dat de verhuurder geen melding bij de gemeente had gedaan, maakte dat de verhuurder zich onvoldoende voor een oplossing had ingespannen en dat de ontruiming dus niet kon worden toegewezen. Dat was wel heel kort door de bocht.

 

Uit navolgende uitspraken bleek gelukkig meer nuance. De hoofdvraag is en blijft of de huurachterstand de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De rechter kan bij beantwoording van die vraag het niet melden van de huurachterstand als omstandigheid meewegen. In ECLI:NL:RBAMS:2022:5830 werd de ontruiming toegewezen, omdat in die zaak duidelijk was dat een vroegsignalering het oplopen van de huurachterstand niet had kunnen voorkomen. Ook in ECLI:RBROT:2022:8229 werd de ontruiming niet toegewezen, omdat de huurder sinds de dagvaarding de huurschuld niet meer had laten oplopen en hij inmiddels concreet kon aangeven hoe hij de opgelopen schuld zou gaan betalen. In ECLI:NL:RBROT:2022:9951 kwam het tot een tussenoplossing. Daar kreeg de huurder een term de grâce van één maand om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Conclusie Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Kortom: verhuurders moeten de meldplicht in acht nemen, maar nalatigheid in deze betekent niet meteen dat de ontruiming niet kan worden toegewezen. Heeft u ook te maken met wanbetalende huurders? Neem dan contact met ons op. GMW advocaten staat u graag bij.

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Advocaat/associate partner

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen is een ervaren vastgoedadvocaat met een groot analytisch vermogen en een doortastende aanpak.

Gerelateerde blogs

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer