29 oktober 2014

Bestuurder aansprakelijk voor merkinbreuk onderneming

Door Gilyan Parker

Wanneer is een bestuurder van een onderneming aansprakelijk voor een inbreuk op IE-rechten? Die vraag speelde in een zaak over namaak speelgoedhamsters.

De bestuurder van het bedrijf dat de namaakhamsters op de markt had gebracht werd door speelgoedfabrikant Cepia aansprakelijk geacht vanaf het moment dat hij op de hoogte was van de merkinbreuk.

Geen wetenschap

De rechtbank had de onderneming van de namaakhamsters in eerste instantie veroordeeld wegens merkinbreuk en de vorderingen tegen de bestuurder afgewezen. Na dit vonnis ging de onderneming echter failliet, waardoor Cepia haar vordering niet kon incasseren. Cepia richtte haar pijlen in hoger beroep op de bestuurder. Het Haagse Gerechtshof overweegt dat de bestuurder aansprakelijk is, als hem een persoonlijk ernstig verwijt van de merkinbreuk voor zijn bedrijf kan worden gemaakt. Dit is volgens het hof niet het geval. Naar het oordeel van het hof staat niet vast dat de bestuurder van begin af aan wist of moest weten dat zijn onderneming een merkinbreuk pleegde. Voor de concrete merkinbreuk is de bestuurder dus niet aansprakelijk.

Ernstig verwijt

Echter, van het moment dat de bestuurder op de hoogte was van de merkinbreuk, kan de bestuurder wél een ernstig persoonlijk verwijt worden gemaakt. Dat de bestuurder niet tijdig en ook niet de juiste informatie over de afnemers van de onderneming aan Cepia heeft verstrekt, treft de bestuurder volgens het hof een ernstig verwijt. Het hof gaat niet mee in het verweer van de bestuurder dat het achterhouden van relevante informatie een ‘vergissing’ betrof en oordeelt dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens Cepia. Met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding wordt de zaak naar de schadestaatprocedure verwezen. Dit is een gerechtelijke procedure waarin de vereffening van de schade (meestal de hoogte van de schadevergoeding) het onderwerp van geschil vormt.

Conclusie

Uit het arrest van het hof valt – in lijn met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad– af te leiden dat bestuurders van vennootschappen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Indien de bestuurder in staat is om de inbreuk (van zijn onderneming of van derden) te voorkomen maar dit niet heeft gedaan, hoewel dat met het oog op de IE-rechthebbende wel van hem kan worden gevergd, kan bestuurdersaansprakelijkheid worden aangenomen. Bestuurders die bewust (of onbewust) te maken krijgen met een IE-inbreuk door hun onderneming, doen er dan ook goed aan om te zorgen dan hen persoonlijk niets kan worden verweten. Zo is het verstandig de IE-inbreuk direct te staken en op verzoek van de rechthebbende relevante informatie (zoals informatie over de afnemers van de inbreukmakende producten) te verstrekken.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

18 augustus 2022

Het belang van het zorgvuldig vastleggen van afspraken in de logistieke dienstverlening

Begin 2021 schakelde Hubbel Lastmile B.V. (“Hubbel”) GMW advocaten in om haar bij te staan/haar te adviseren over het juridische framework. De reden was in verband met de uitbreiding van haar bedrijfsmatige werkzaamheden.

Lees meer

10 mei 2022

Long COVID bij zorgverleners; twee jaar later, wat nu?

Inmiddels weten we veel meer over long COVID dan twee jaar geleden. Long COVID bij zorgverleners is helaas een voorkomend verschijnsel. Maar wat nu? Wat kan u als zorgverlener met long COVID doen? Kunt u schade verhalen op uw werkgever? Onze letselschade advocaat Peter van Eijk vertelt u hier graag meer over.

Lees meer

4 mei 2021

Vergeet de Schadeverzekering Inzittenden niet

"Ik heb geen voorrang verleend en werd met mijn auto aangereden door een vrachtwagen. Het was mijn fout, maar mijn mede-inzittende en ik hebben ernstig letsel opgelopen. Is het nog mogelijk de letselschade die voortvloeit uit dit ongeval vergoed te krijgen?" In deze blog geef ik antwoord op deze vraag.

Lees meer