30 november 2008

Christiaan Mensink over aansprakelijkheid van bestuurders in en buiten faillissement

Door Gilyan Parker

Op 4 december a.s. zal Christiaan Mensink, senior advocaat faillissements – en ondernemingsrecht, in het KPMG PE-café in Ridderkerk een betoog houden over de aansprakelijkheid van de bestuurder in en buiten faillissement.

Gezien de huidige financiële crisis een zeer actueel en relevant onderwerp. Mensink, hoofd van ons Kredietcrisisteam zal onder andere ingaan op de indicatoren die al in de pré-insolventiefase kunnen worden onderkend. Daarna komen de risico’s voor aansprakelijkheid van bestuurders aan de orde en tot slot zal hij een aantal tips gegeven hoe met deze risico’s om te gaan. Heeft u zelf vragen en bent u niet in de gelegenheid de lezing bij te wonen, neem dan contact op met Christiaan Mensink of bel 070-3615048.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer