30 november 2008

Christiaan Mensink over aansprakelijkheid van bestuurders in en buiten faillissement

Door Gilyan Parker

Op 4 december a.s. zal Christiaan Mensink, senior advocaat faillissements – en ondernemingsrecht, in het KPMG PE-café in Ridderkerk een betoog houden over de aansprakelijkheid van de bestuurder in en buiten faillissement.

Gezien de huidige financiële crisis een zeer actueel en relevant onderwerp. Mensink, hoofd van ons Kredietcrisisteam zal onder andere ingaan op de indicatoren die al in de pré-insolventiefase kunnen worden onderkend. Daarna komen de risico’s voor aansprakelijkheid van bestuurders aan de orde en tot slot zal hij een aantal tips gegeven hoe met deze risico’s om te gaan. Heeft u zelf vragen en bent u niet in de gelegenheid de lezing bij te wonen, neem dan contact op met Christiaan Mensink of bel 070-3615048.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer

6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Lees meer

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer