14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Waar moet u op letten bij het het incasseren van vorderingen?

  • Controleer allereerst uw factuur. Niets is vervelender dan dat de factuur toch niet blijkt te kloppen en dat u die later moet aanpassen.
  • Verzamel eventuele andere stukken om uw vordering te onderbouwen. Om een vordering te kunnen incasseren, moet u kunnen bewijzen dat er een overeenkomst is gesloten tussen u en de klant, dat u de overeengekomen prestatie heeft geleverd en dat de klant daarvoor moet betalen. Denk hierbij aan een offerte, overeenkomst, leveringsbon et cetera. Correspondentie tussen partijen via de e-mail of Whatsapp is ook altijd zinvol.
  • Kijk of de betalingstermijn op de factuur al is verstreken. Als u geen betalingstermijn heeft afgesproken, geldt de wettelijke termijn van 30 dagen na de factuurdatum of de ontvangst van de prestatie.

Geen reactie op aanmaningen?

Als er ook niet gereageerd wordt op aanmaningen, dan moet u verdere stappen ondernemen. Vaak wordt dan een advocaat gebeld. Er zijn verschillende gerechtelijk stappen die u kan ondernemen en waarover wij u kunnen adviseren.

Allereerst kunt u een procedure starten bij de rechtbank. De advocaat zal een dagvaarding opstellen, waarmee de procedure wordt gestart. De rechter zal de vordering beoordelen en vonnis wijzen. Dit vonnis kunt u door de deurwaarder ten uitvoer laten leggen.

Voorafgaande aan de procedure kunt u ook conservatoir beslag laten leggen. Er zal een verzoekschrift worden opgesteld om het verlof te verkrijgen. Daarmee kan beslag worden gelegd op een bankrekening of woning ter zekerheid van uw vordering. Als er vonnis wordt gewezen in de procedure zoals hierboven genoemd, dan is er in ieder geval verhaal. In dit geval moet er altijd een procedure gestart worden bij de rechtbank. Anders vervalt het beslag.

Het faillissementsverzoek

Daarnaast is er altijd het faillissementsverzoek.  Als er meerdere schuldeisers onbetaald blijven, is het mogelijk om het faillissement aan te vragen. Dit wordt vaak gebruikt als pressiemiddel in de hoop dat iemand nog snel betaald. Het faillissement betekent wel het einde van de onderneming. Als het faillissement wordt uitgesproken, is de kans dat u uw geld krijg klein.

Meer informatie

Het is dus belangrijk om een goede keuze te maken. Staat er bij u een vordering open en heeft u juridisch advies of hulp nodig? Neem dan gerust contact met mij op.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer