7 februari 2012

Christiaan Mensink partner GMW Advocaten

Door Gilyan Parker

Christiaan Mensink (35) is onlangs toegetreden als partner/aandeelhouder bij GMW Advocaten in Den Haag.

Hij is specialist op het terrein van het insolventie- en ondernemingsrecht. Hij wordt door de rechtbank regelmatig benoemd tot curator en bewindvoerder in grote faillissementen en surséances. Het team van curatoren en faillissementsmedewerkers binnen GMW Advocaten wordt door hem aangestuurd. Christiaan Mensink zal zich toeleggen op de verdere uitbreiding van zijn praktijk.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer