7 februari 2012

Christiaan Mensink partner GMW Advocaten

Door Gilyan Parker

Christiaan Mensink (35) is onlangs toegetreden als partner/aandeelhouder bij GMW Advocaten in Den Haag.

Hij is specialist op het terrein van het insolventie- en ondernemingsrecht. Hij wordt door de rechtbank regelmatig benoemd tot curator en bewindvoerder in grote faillissementen en surséances. Het team van curatoren en faillissementsmedewerkers binnen GMW Advocaten wordt door hem aangestuurd. Christiaan Mensink zal zich toeleggen op de verdere uitbreiding van zijn praktijk.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer