6 april 2020

Coronacrisis en de pensioenregeling: welke mogelijkheden heeft u als werkgever?

Door Koen Vermeulen

Pensioen is voor ondernemers een dure arbeidsvoorwaarde.

Door de coronacrisis verliezen veel bedrijven en sectoren een groot deel van hun omzet. Kosten, zoals die van pensioenpremie, lopen echter door. Welke mogelijkheden heeft de werkgever om iets te doen aan betaling van pensioenpremie en de pensioenregeling zelf?

1. Gebruik maken van de NOW-regeling

Vanaf uiterlijk 6 april kan de werkgever die minimaal 20% omzetverlies heeft, loonkostensubsidie krijgen van de overheid. Die is maximaal 90% van de loonsom. Pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel) valt niet onder dat loonbegrip. Máár de NOW-regeling geeft een extra subsidie van 30% bovenop het loon, juist om werkgeverskosten ter zake van pensioen, vakantietoeslag en andere werkgeverslasten óók vergoed te krijgen van de overheid. Dat betekent dus dat gebruikmaking van de NOW de mogelijkheid biedt tot compensatie van pensioenpremies. Maar let op: omdat de totale pensioenpremie soms al 15-20% van de werkgeverslasten is, zou het kunnen dat de NOW-subsidie niet toereikend is ter compensatie van de premielast (nog los van het maximale percentage van 90).

2. Tijdelijk geen pensioenpremie afdragen aan pensioenuitvoerder

De werkgever moet de werknemerspremie, die hij inhoudt op het loon van de werknemer, altijd blijven betalen aan de pensioenuitvoerder. Soms geeft de pensioenovereenkomst de werkgever wel de mogelijkheid om de werkgeverspremie tijdelijk te verminderen of beëindigen (het betalingsvoorbehoud); dat biedt dus een mogelijkheid tot besparing. Voor werkgevers die vallen onder een Bpf biedt dit echter geen uitkomst: die zijn afhankelijk van coulance van het Bpf. Op basis van een brief van Stichting van de Arbeid van 21 maart 2020 is het nu zo dat een aantal Bpf’en inderdaad uitstel geven voor betaling van de werkgeverspremie, of bereid zijn tot een coulante betalingsregeling. Dat kan dus tijdelijk lucht geven, maar uitstel is geen afstel.

3. Hele pensioenregeling wijzigen, versoberen

Voor het gros van de werkgevers is wijziging geen optie: die vallen immers onder een verplicht Bpf en zijn afhankelijk van een eventueel besluit van de sociale partners tot wijziging van de pensioenregeling. Voor werkgevers met een eigen pensioenovereenkomst kan aanpassing van de pensioenregeling alleen met uitdrukkelijke, welbewuste instemming van de werknemers. Alternatief is dat de werkgever zich kan beroepen op een contractueel beding tot eenzijdige wijziging van de pensioenregeling waarbij hij aantoont dat een “zwaarwegend bedrijfsbelang”, de wijziging ten nadele van de werknemer noodzakelijk maakt. De coronacrisis met alle financiële gevolgen voor de werkgever kán zo’n “zwaarwegend belang” zijn. Maar daarbij kan de werkgever voor de voeten geworpen krijgen dat hij via de NOW-regeling juist compensatie van die hoge premielasten krijgt. Hoewel dus maar deels. Ook de coronacrisis vraagt van de werkgever dus een concrete financiële onderbouwing van de noodzaak tot wijziging van de pensioenregeling. Daarbij is ook steeds instemming van de ondernemingsraad nodig.

Het is dus als ondernemer met name van belang om na te gaan of de onderneming in staat blijft het werkgeversdeel van de pensioenpremie te betalen, ook als gebruik zou worden gemaakt van de NOW-loonkostensubsidie. Uitstel van betaling is een mogelijkheid maar als dat geen soelaas biedt, dan mogelijk wijziging van de pensioenregeling. Ook in tijden van coronacrisis, staan wij u daarbij graag bij. Neem gerust contact met ons op.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

18 april 2024

Arbeidsconflict? Praktische tips voor werkgevers

Soms kunnen de gemoederen hoog oplopen op de werkvloer. Een (dreigend) arbeidsconflict kan een zeer stressvolle situatie opleveren. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Hieronder enkele praktische tips over hoe werkgevers het beste met een arbeidsconflict om kunnen gaan.

Lees meer

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer