18 mei 2016

Dan verkoop ik mijn BV toch via Marktplaats

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

U heeft ze vast wel voorbij zien komen in het AD of de Telegraaf, en inderdaad ook op Marktplaats; de advertenties om uw onderneming “veilig” te verkopen.

Het geeft niet dat er schulden in zitten, u wordt beloofd dat alles goed komt. Maar schijn bedriegt vaak in deze gevallen… Stap niet in die valkuil, maar neem contact op met GMW advocaten Den Haag en laat u goed voorlichten.

Verkopen van een BV

Helaas komt dit advies voor een bedrijf uit Hengelo te laat. In deze zaak zocht een ondernemer een opvolger voor zijn bedrijf. Door gezondheidsproblemen was hij niet in staat om langer het bedrijf te exploiteren. In 2013 raakte deze bestuurder volledig arbeidsongeschikt. Dan wordt deze bestuurder geïntroduceerd bij de heer A. De bestuurder doet enig onderzoek naar A, maar hij maakt een alleszins betrouwbare indruk. Dat het later allemaal anders lag, kon hij toen niet vermoeden. Zodra A bestuurder en aandeelhouder is geworden gaat het mis. Hij gebuikt de onderneming voor malafide transacties en uiteindelijk gaat de onderneming failliet. De curator spreekt de oude bestuurder aan wegens onbehoorlijk bestuur, hij had de onderneming nooit aan een malafide derde mogen overdragen.

De rechtbank Overijssel gaat daarin mee. Het behoort – volgens de rechtbank – tot de taak van een behoorlijk bestuurder om, in een geval als onderhavige, waarin de bestuurder zich niet meer in staat acht zelf leiding te geven aan de onderneming, tenminste enig onderzoek te doen naar de hoedanigheden, zakelijke achtergrond, financiële gegoedheid en persoonlijk integriteit van de  (rechts-)persoon aan wie hij (indirect) bestuur van zijn onderneming beoogt over te dragen. Daarnaast ligt het op de weg van de bestuurder om enig overleg met deskundigen te plegen. In deze casus bleek niet dat de bestuurder enig diepgaand onderzoek had gedaan. De website van deze malafide A was zeer summier en gaf alleen algemene informatie. De rechtbank is keihard en oordeelt dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De bestuurder dient –  kort gezegd – het tekort in het faillissement nu te voldoen.

Ondoordachte verkoop van de onderneming kan dus zeer vergaande gevolgen hebben. Wij kunnen u helpen, neem hiervoor gerust contact met ons op.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

3 juli 2024

Bescherming personeel bij doorstart uit faillissement

Een faillissementscurator besteedt een groot deel van zijn tijd aan een mogelijke doorstart van een deel van de onderneming. Natuurlijk heeft zijn boedel daar belang bij. Maar ook de doorstartende partij zelf.

Lees meer

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer