18 mei 2016

Dan verkoop ik mijn BV toch via Marktplaats

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

U heeft ze vast wel voorbij zien komen in het AD of de Telegraaf, en inderdaad ook op Marktplaats; de advertenties om uw onderneming “veilig” te verkopen.

Het geeft niet dat er schulden in zitten, u wordt beloofd dat alles goed komt. Maar schijn bedriegt vaak in deze gevallen… Stap niet in die valkuil, maar neem contact op met GMW advocaten Den Haag en laat u goed voorlichten.

Verkopen van een BV

Helaas komt dit advies voor een bedrijf uit Hengelo te laat. In deze zaak zocht een ondernemer een opvolger voor zijn bedrijf. Door gezondheidsproblemen was hij niet in staat om langer het bedrijf te exploiteren. In 2013 raakte deze bestuurder volledig arbeidsongeschikt. Dan wordt deze bestuurder geïntroduceerd bij de heer A. De bestuurder doet enig onderzoek naar A, maar hij maakt een alleszins betrouwbare indruk. Dat het later allemaal anders lag, kon hij toen niet vermoeden. Zodra A bestuurder en aandeelhouder is geworden gaat het mis. Hij gebuikt de onderneming voor malafide transacties en uiteindelijk gaat de onderneming failliet. De curator spreekt de oude bestuurder aan wegens onbehoorlijk bestuur, hij had de onderneming nooit aan een malafide derde mogen overdragen.

De rechtbank Overijssel gaat daarin mee. Het behoort – volgens de rechtbank – tot de taak van een behoorlijk bestuurder om, in een geval als onderhavige, waarin de bestuurder zich niet meer in staat acht zelf leiding te geven aan de onderneming, tenminste enig onderzoek te doen naar de hoedanigheden, zakelijke achtergrond, financiële gegoedheid en persoonlijk integriteit van de  (rechts-)persoon aan wie hij (indirect) bestuur van zijn onderneming beoogt over te dragen. Daarnaast ligt het op de weg van de bestuurder om enig overleg met deskundigen te plegen. In deze casus bleek niet dat de bestuurder enig diepgaand onderzoek had gedaan. De website van deze malafide A was zeer summier en gaf alleen algemene informatie. De rechtbank is keihard en oordeelt dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De bestuurder dient –  kort gezegd – het tekort in het faillissement nu te voldoen.

Ondoordachte verkoop van de onderneming kan dus zeer vergaande gevolgen hebben. Wij kunnen u helpen, neem hiervoor gerust contact met ons op.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer

23 januari 2024

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking getreden.

Op 15 november 2023 is de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden.

Lees meer

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer