8 november 2015

De behoefte van kinderen en hoge opvangkosten

Door Gilyan Parker

De behoefte van kinderen vindt men terug in tabellen, van belang hierbij is de leeftijd van de kinderen en het netto gezinsinkomen gedurende de samenleving van partijen.

Bijzondere kosten mogen bij de behoefte van het kind worden opgeteld. Ik noem als extreem voorbeeld het geval dat een kind met goedkeuring van beide ouders een dure sport beoefent. Deze extra kosten moet men bij de behoefte van het kind optellen. Maar hoe zit het dan met de opvangkosten, vallen deze binnen het bedrag van de tabel? Volgens het rapport “kosten van kinderen”, behoren hoge oppaskosten (in verband met de verwerving van inkomsten) tot de categorie bijzondere kosten, deze zijn niet in de tabel opgenomen. Echter uit onderzoek van het CBS is gebleken dat bij een echtpaar oppaskosten niet leiden tot in totaal hogere kosten van kinderen. Kennelijk, worden hoge oppaskosten dan gecompenseerd met lagere uitgaven aan een andere post.

Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (23 september 2015) maakt duidelijk hoe casuïstisch er met zulke vraagstukken wordt omgegaan. Het huwelijk is ontbonden, uit dit huwelijk is 1 kind geboren. Het kind verblijft bij de vrouw. De basis behoefte van het kind is € 960,-. De man en de vrouw verschillen van mening over de vraag of, en zo ja in welke mate het basis bedrag moet worden verhoogd met de kosten van kinderopvang/buitenschoolse opvang. Deze kosten bedragen € 1.711,- per maand en als het kind naar de basisschool gaat € 1.050,- per maand. Volgens de man dient slechts de helft of een derde van de totale opvangkosten te woorden meegenomen in de behoefte. De vrouw is van mening dat de totale opvangkosten meegenomen moeten worden. De rechtbank overweegt dat partijen de werkelijke opvangkosten die zij maakten voor het kind al betaalden tijdens het huwelijk.

De rechtbank acht het redelijk dat van het basisbedrag van€ 960,- één derde wordt aangewend voor opvangkosten, zodat een bedrag van € 640,- resteert voor het kind. Over dit laatste bedrag wordt dan ook de zorgkorting van de man berekend. Let wel: dit is slechts een richtlijn. Hoe de daadwerkelijke uitkomst zal zijn van een geschil hierover, zal zoals zo vaak, afhangen van de omstandigheden van het geval met andere woorden alle feiten zijn van belang.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer