25 oktober 2015

De invloed van social media op een echtscheiding

Door Dylan Bertsch

De laatste tijd zijn er steeds meer uitspraken te vinden in het familierecht waarin social media de beslissing van de rechter beïnvloeden.

Vader verliest gezag

Een moeder wil alleen met het gezag worden belast met uitsluiting van de vader. De vader heeft zich op Facebook meerdere keren negatief uitgelaten over de moeder. Zo noemde hij haar een monster, betichtte hij haar van leugens en zette hij haar weg als een manipulerende en indoctrinerende moeder. Ook sprak hij kwaad over haar bij Bureau Jeugdzorg. De kinderrechter houdt rekening met deze op Facebook geplaatste berichten in zijn beslissing het gezag bij de vader weg te nemen. Zijn Facebook gedrag komt de vader duur te staan.

Getrouwd of niet?

Een vrouw heeft haar status op Facebook gewijzigd naar ‘gehuwd’ en ook op enkele andere Facebook pagina’s van de vrouw komen de woorden ‘married’ en ‘wife’ voor. Haar ex heeft deze pagina’s aan de rechter laten zien. Naar aanleiding daarvan heeft de rechtbank geoordeeld dat vast is komen te staan dat de vrouw is hertrouwd en hoeft de man dus geen partneralimentatie meer aan haar te betalen. De vrouw was het er niet mee eens en ging in hoger beroep. In hoger beroep gaf zij aan dat zij deze uitlatingen op Facebook had gedaan omdat zij via Facebook door ongewenste derden meerdere malen is lastig gevallen. Zo ontving zij onder meer seksueel getinte berichten. De vrouw heeft toegegeven dat zij en ook haar zogenaamde echtgenoot beiden hun status hadden gewijzigd naar ‘gehuwd’. Desalniettemin liet de vrouw weten dat zij deze man nog nooit persoonlijk had ontmoet, dat hij nog nooit in Nederland was geweest en dat zij alleen via Facebook contact met elkaar hadden. Het hof besliste uiteindelijk dat de gewijzigde status onvoldoende bewijs was en dat de vrouw voldoende gemotiveerd verweer had gevoerd. De ex van de vrouw moest daarom gewoon weer alimentatie betalen.

Biologische vader of niet?

Een man hoorde van zijn ouders dat zijn ex op Facebook en een aantal soortgelijke Surinaamse websites had vermeld dat hij niet de vader zou zijn van hun kind. De man eiste een DNA-onderzoek en daarin werd dit bevestigd. Net voor de uitslag van het DNA-onderzoek had de ex van de man al toegegeven dat hij niet de ‘echte’ vader was. De rechtbank heeft vervolgens de erkenning door de man van het kind vernietigd. De ex van de man had hem ten onrechte wijs gemaakt dat zij een kind van hem zou krijgen. Voor hem was dit van doorslaggevende betekenis om met haar te trouwen. Hij heeft inmiddels een emotionele band met het kind opgebouwd en dit is volgens de rechtbank te wijten aan zijn ex. De rechtbank vindt dat de man daarom geen partneralimentatie meer aan zijn ex hoeft te betalen. Ook oordeelt de rechtbank dat zijn ex geen beroep kan doen op de huwelijkse voorwaarden, omdat zij geen financieel voordeel zou mogen krijgen door het met de man gesloten huwelijk. Onvoorzichtig gedrag van de ex op Facebook leidt uiteindelijk tot verlies van partneralimentatie en vermogensaanspraken.

Einde partneralimentatie

Uit Facebookberichten bleek dat een gescheiden vrouw samenwoonde met een nieuwe partner. Het Hof Amsterdam besliste daarom dat haar ex geen partneralimentatie meer aan haar hoefde te betalen. De vrouw verklaarde dat zij alleen een kamer huurde bij haar nieuwe partner. Uit een aantal Facebookberichten bleek echter dat de vrouw ontbijt maakte voor hem, ’s avonds voor hem kookte en de twee honden die zij samen hadden uitliet. De vrouw liet een huurovereenkomst en betalingsbewijzen aan de rechter zien, maar voor het hof stond het vast dat de vrouw met haar nieuwe partner samenwoonde. Haar ex hoefde vanaf dat moment dus geen partneralimentatie meer aan haar te betalen. De vrouw had er beter aan gedaan zich te onthouden van haar uitlatingen op Facebook.

Kortom

Pas op met uitlatingen op Facebook en andere social media want die kunnen u duur komen te staan. Aan de andere kant zijn deze uitspraken aanleiding om de social media van uw ex goed in de gaten te houden.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer

28 mei 2024

5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding

Als u het besluit heeft genomen om uit elkaar te gaan kan mediation een waardevolle wijze zijn om conflicten op te lossen en tot overeenstemming te komen in een emotioneel beladen situatie. Om een mediationtraject goed te laten verlopen, geven we u in onderstaand artikel 5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding.

Lees meer

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer