25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

Door Dylan Bertsch

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Hof Arnhem-Leeuwarden besliste recent echter dat hier van af kan worden geweken. Ook is bepaald dat de biologische vader de kinderalimentatie dient te betalen. In deze weblog ga ik nader op deze uitspraak in.

Wat houdt juridisch vaderschap in?

Een juridische vader is a) de echtgenoot of de geregistreerde partner van de moeder op het moment dat een kind wordt geboren, b) de man die een kind erkent of adopteert of c) de man van wie een rechter het vaderschap vaststelt.

Wat houdt biologisch vaderschap in?

Heel simpel gezegd is de biologische vader de man die voor het genetische materiaal, het DNA, heeft gezorgd waaruit de zwangerschap van de moeder is ontstaan.

Welke vader is verantwoordelijk voor de kinderalimentatie?

De Nederlandse wet schrijft voor dat de juridische vader verantwoordelijk is voor de kinderalimentatie. Zoals gezegd besliste Hof Arnhem-Leeuwarden recentelijk echter anders, en naar mijn oordeel terecht. Wat was hier aan de hand?

De juridische vader in deze zaak was in 2009 juridische vader geworden, omdat het kind werd geboren binnen 300 dagen na de echtscheiding tussen de juridisch vader en de moeder. De moeder had echter al sinds 2008 een relatie met de biologische vader van het kind. De biologische vader en de moeder krijgen vervolgens een tweede kind, over wie hij wel de juridische vader wordt. De biologische vader en de moeder gaan op enig moment trouwen en vormen vervolgens voor lange tijd een gezin (met dus twee kinderen, over wie de biologische vader dus alleen de juridische vader is van het tweede kind).

Wat besliste de rechtbank Gelderland?

In 2021 gaat dit stel uit elkaar en verzocht een echtscheiding bij de rechtbank Gelderland. De moeder vraagt daarbij onder andere om kinderalimentatie voor beide kinderen, te betalen door de biologische vader. De rechtbank Gelderland beslist vervolgens dat het niet mogelijk is een kinderalimentatie voor het eerste kind vast te stellen, omdat de biologische vader niet de juridische vader is. De juridische vader is immers de man met wie de vrouw eerst was gehuwd, omdat het kind werd geboren binnen 300 dagen na de echtscheiding tussen de juridisch vader en de moeder.

Hof Arnhem-Leeuwarden besliste anders

De juridische vader heeft dit kind evenwel nooit gezien. Bovendien vormde de biologische vader jarenlang een gezin met de moeder en hun tweede kind en is het kind opgevoed door de biologische vader. Daar komt bij dat de biologische vader tijdens de procedure bij de rechtbank Gelderland heeft aangegeven kinderalimentatie te willen betalen voor beide kinderen. Op grond van artikel 8 EVRM heeft Hof Arnhem-Leeuwarden daarom geoordeeld dat in dit geval plaats is voor doorbreking van het wettelijke stelstel; niet de juridische vader, maar de biologische vader dient kinderalimentatie te betalen voor het eerste kind.

Tot slot

Heeft u vragen over kinderalimentatie? Neem gerust contact met mij op via d.bertsch@gmw.nl of 070 3615048.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer